Publicaties

Thema's:

Dubbel informatie aanleveren is verleden tijd voor corporaties uit de regio’s Den Haag en Utrecht. Via de Aedes-...

In een veerkrachtige wijk is er een optimale mix tussen zelfredzame mensen en mensen in een kwetsbare situatie...

Alleen voor Aedes-leden

Sinds 1 juni 2023 gelden nieuwe regels voor de opzegvergoeding die energieleveranciers bij hun klanten in rekening...

De gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen realiseerden in een jaar tijd met meer dan 35 partners een regionale...

Volgens regels vastgelegd in de Woningwet 2015 toetst de Autoriteit woningcorporaties nieuwe bestuurders en...

Je wilt als corporatie aan de slag met informatiebeveiliging. Maar waar begin je en wat is er allemaal al? In 7...

Woonoverlast, hoe pak je dat als corporatie aan? Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)...

Woonruimte creëren op een locatie waar geen ruimte is voor grote installaties – welke opties heb je dan voor...

Verplaatsbare woningen kunnen een tijdelijke oplossing zijn voor de oververhitte woningmarkt. De nieuwe generatie...

Hoe kom je tot effectieve vastgoedsturing? Intensief samenwerken met je leveranciers is de sleutel, stelt Peggy van...

Gemiddeld wachten we in Nederland 7 tot 10 jaar op een sociale huurwoning. Hoe kan dat en wat doen corporaties om...

50.000 middenhuurwoningen bouwen voor 2030 – dat hebben woningcorporaties afgesproken in de Nationale...