Vooruitblik 2024: samen prestaties leveren

Nieuws Nieuws · 29 januari 2024
Expert
Willem de Vreeze
Algemeen directeur

De Vooruitblik 2024 geeft een overzicht van de belangrijkste projecten van Aedes in 2024 en hoe die met elkaar samenhangen. Lees het als een uitnodiging om in de vereniging mee te doen en mee te denken. Bij alle projecten vind je contactpersonen, de bijbehorende communities en een link naar meer informatie op Aedes.nl. Richt je je blik met ons vooruit en doe je mee? Wonen doen we immers samen!

Met de Actieagenda Wonen en daarna de Nationale Prestatieafspraken hebben de thema's uit onze Aedes Agenda een scherpere doelstelling gekregen. Deze aanscherping en de opdracht aan onze sector om de afgesproken prestaties te leveren, staan centraal in de activiteiten van Aedes in 2024.

In de Vooruitblik 2024 zijn onze ambities gegroepeerd in prioriteiten, makkelijk herkenbaar aan een eigen gekleurde tab. In de doorklikbare pdf zijn de werkzaamheden van Aedes in 2024 per prioriteit uitgewerkt in projecten.

Daarbinnen werken we met maatschappelijke partners, stakeholders en vele corporatiecollega’s aan de realisatie van onze gezamenlijke doelen. Bij alle projecten staan contactpersonen en een link naar meer informatie op Aedes.nl.