Willem de Vreeze

Manager Belangenbehartiging Publieke Zaak/adjunct directeur
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Willem de Vreeze

De afdeling verbindt de belangen van haar leden met de politieke besluitvorming in Den Haag en Brussel en het functioneren van de volkshuisvesting. De corporatiedossiers kennen vele facetten: marktordeningsdiscussies over de positie en taken van corporaties, het toezicht op de sector, de financiƫle vormgeving van het stelsel via garanties, de investeringen in leefbaarheid, duurzaamheid en de vergrijzende samenleving, het huurbeleid met aspecten van toegankelijkheid en betaalbaarheid.