Aedes-forecast bespaart regio’s en corporaties tijd

Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Dubbel informatie aanleveren is verleden tijd voor corporaties uit de regio’s Den Haag en Utrecht. Via de Aedes-forecast brengen zij hun plannen en uitdagingen in beeld, die vervolgens bruikbaar zijn op regionaal niveau. ‘De uitvraag is zinvol en to-the-point’, zegt Sander Colnot van de regio Haaglanden. 

Compleet regionaal beeld

Eerder leverden corporaties 3 keer informatie aan: voor de dPi, de Aedes-forecast én nog apart bij de regio. Dat laatste hoeft niet meer doordat ze de regionale data uit de forecast en de dPi nu van Aedes ontvangen. Bovendien is het invullen van de Aedes-forecast makkelijker geworden, omdat informatie uit de dPi2023 vooraf wordt ingevuld.

Om te zorgen dat de regionale uitdagingen via de Aedes-forecast voor een compleet beeld zorgen, is de afspraak dat alle corporaties in zo’n regio meedoen. Twee regio’s die deze afspraak al hebben gemaakt met Aedes, zijn Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) met 19 corporaties en 170.000 woningen, en het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) met 14 corporaties en 120.000 woningen.

'De Aedes-forecast is een mooie verdieping op de kille getallen van de dPi'

Waar gebruiken jullie de regionale data voor?

Remco de Maaijer, directeur van RWU: ‘Wij hebben de eerste editie van de forecast gebruikt om invulling te geven aan de afspraken die we hebben gemaakt in de Woondeal met minister De Jonge. Dat was heel vruchtbaar: we konden helder aangeven wat nodig is, wat kansen zijn en waar prioriteiten liggen. dit jaar willen we ook de hoofdstukken ICT en Betaalbaarheid gaan gebruiken.’ Ook SVH gebruikt de input voor het Koersplan, vertelt proces- en informatieanalist Sander Colnot. ‘Woonruimteverdeling is onze primaire taak. Met behulp van de forecast houden we bij of we de doelen uit ons Koersplan behalen. Alle corporaties in onze regio gaan in 2024 meedoen. Het is een mooie verdieping op de kille getallen van de dPi, omdat er wordt opgeschreven waar corporaties tegenaan lopen.’ Remco vult aan: ‘Dat hielp ons inderdaad ook. Dankzij de toelichting op de aantallen heb je een beter gesprek met de gemeente en provincie.’

Sander: ‘Toen wij een Koersplan maakten met de regio, hebben we stuurgroepen en werkgroepen ingesteld. Iedere werkgroep interpreteert voor zijn onderwerp de data. De werkgroep Locaties en Monitoring merkt bijvoorbeeld niet alleen op dat de vergunningverlening lang duurde, maar ook bij welke projecten en hoeveel woningen daardoor hoeveel later werden opgeleverd. Die concrete cijfers zijn heel waardevol.’ In Remco’s regio gaat het iets anders: ‘Wij verzamelen de informatie voor de Woondeal via de gesprekken waarin we bepalen wat we nodig hebben van de minister. Als we ook andere thema’s gaan invullen, zoals duurzaamheid, doen we dat in onze eigen stuurgroepen en werkgroepen.’ In ieder geval waren corporatiebestuurders vorig jaar al heel geïnteresseerd in de regionale rapporten, weet Sander. ‘Het is heel bruikbaar dat we vanaf dit jaar ook binnen de regio corporaties met elkaar kunnen vergelijken. De samenwerking met de mensen van Aedes hiervoor is heel prettig, ze zetten steeds weer stappen om het makkelijker te maken.’

'Voor onze corporaties is de Aedes-forecast het leidende instrument voor analyses geworden.'

Hoe verbetert de samenwerking in de regio hierdoor?

Remco: ‘Omdat Aedes ervoor heeft gezorgd dat er geen dubbele uitvragen meer worden gedaan, is de sfeer bij ons nu heel positief. Hoewel het veel werk blijft, is de meerwaarde duidelijk.’ Ook in Haaglanden wordt dat gezien en gewaardeerd, zegt Sander. ‘Er is bereidwilligheid om mee te doen, de Aedes-forecast is het eerste instrument waaraan wij denken als we nieuwe informatie nodig hebben. De vragen zijn zinvol en to-the-point.’ Remco vult aan: ‘Ik zie dat mensen soms aanvullende vragen bedenken, en die informatie vervolgens zelf gaan achterhalen. Ze bellen elkaar en weten direct wat ze willen weten. De drive om informatie te verzamelen is veel groter als je het nut ervan inziet.’