Wijzigingen Aedes-forecast 2024

Nieuws Nieuws · 5 februari 2024
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Corporaties kunnen tussen 5 februari en 18 maart 2024 gegevens aanleveren voor de Aedes-forecast 2024. Eerste aanspreekpunten en invullers van vorig jaar hebben hiervoor een uitnodiging via de mail ontvangen. De dPi is sinds dit jaar uitgebreid met onderdelen die toezien op de afspraken uit de Nationale Prestatieafspraken. Deze gegevens kan Aedes ook gebruiken en vormen de basis voor de Aedes-forecast 2024. Dat scheelt corporaties veel tijd bij het invullen van de uitvraag. Ook vullen we antwoorden die corporaties in de vorige editie hebben gegeven, waar mogelijk, vooraf in. Corporaties hoeven die gegevens alleen te controleren. 

 

Hieronder de wijzingen per vragenlijst:

Nieuwbouw:

Gewijzigd:

 • De uitvraag op projectniveau is komen te vervallen. Als basis voor de nieuwbouwplannen wordt nu hoofdstuk 2.2 van de dPi gebruikt. Deze aantallen zijn vooraf ingevuld in de forecast. In de forecast wordt nog wel gevraagd naar aanvullende (zachte) plannen die niet zijn opgenomen in de dPi, om zo een volledig beeld te krijgen tot 2030.
 • De knelpunten in de nieuwbouwopgave wordt niet meer per project uitgevraagd, maar per gemeente. Hierdoor zijn de knelpunten wel te analyseren per woondealregio, maar is een opgave per project niet meer nodig. Dat scheelt werk.

Nieuw:

 • Naast knelpunten wordt ook gevraagd naar succesfactoren in de nieuwbouw. 

Duurzaamheid

Gewijzigd

 • De uitvraag over isolatie en installaties is komen te vervallen. Als basis hiervoor wordt hoofdstuk 2.10 van de dPi gebruikt. In de forecast wordt nog wel gevraagd naar enkelglas en zonnepanelen.

Nieuw:

 • Er zijn vragen over funderingsproblematiek en de aanpak daarvan toegevoegd voor ondersteuning van de lobby op dit thema.
 • Er zijn vragen toegevoegd over aanpak veilig en gezond wonen (schimmel, brand etc.)

Financiën

 • Deze uitvraag is in zijn geheel komen te vervallen. Als basis in de rapportage worden de financiële hoofdstukken uit de dPi2023 gebruikt.  
 • Vragen over bezetting en FTE zijn ook komen de vervallen. Dit jaar start Aedes een pilot P&O.

Betaalbare woningen in leefbare wijken

Gewijzigd

 • De uitvraag naar geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen is komen te vervallen. Als basis hiervoor gebruiken we nu hoofdstuk 2.9 van de dPi, deze aantallen wordt getoond in de forecast.

Nieuw:

 • Er zijn vragen toegevoegd over terugdringen van dakloosheid
 • Er zijn kwalitatieve vragen toegevoegd over knelpunten/oorzaken bij de planvorming en realisatie van geclusterde woonvormen en zorggeschikte woningen. Hiermee kunnen we de cijfers uit de dPi2023 beter duiden.

Grond en locaties

Gewijzigd: 

 • De vragen per gemeente over de grondprijs en korting op de grondprijs zijn komen te vervallen. 

Nieuw: 

 • Er zijn aanvullende vragen opgenomen over de grondaankopen van marktpartijen. Deze vragen zijn opgenomen in het kader van een onderzoek dat Aedes laat uitvoeren naar transparantie en de verschillen in de grondprijs en transactieprijs bij grondaankopen van marktpartijen en gemeente.