De Aedes-forecast 2024 helpt je bij gesprekken en afspraken met stakeholders

Nieuws Nieuws · 11 januari 2024
Expert
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark

Na een uitgebreide evaluatie van de pilot in 2023, is besloten om dit jaar opnieuw een Aedes-forecast uit te sturen. Dat doen we tussen 5 februari en 18 maart. We verwachten dan begin mei alle gegevens uit de Aedes-forecast voor corporaties beschikbaar te hebben in het Aedes-datacentrum. In het datacentrum is een landelijke rapportage en een regionale rapportage beschikbaar, mits de regio met voldoende corporaties heeft meegedaan. 

Dpi als basis voor de Aedes-forecast

De dPi is sinds dit jaar uitgebreid. Daardoor kan Aedes vanaf dit jaar meer informatie uit de dPi2023 halen. Op sommige onderdelen vraagt Aedes aanvullende informatie uit. Met die aanvullende informatie krijgen we als sector beter inzicht in waar we qua plannen staan. Ook geeft het inzicht in de concrete knelpunten waar we tegenaan lopen. Corporaties vinden de regionale resultaten terug in het Aedes-datacentrum zodat ze hierover het gesprek met hun stakeholders aan kunnen gaan. Alle informatie die Aedes al beschikbaar heeft, staat vooraf ingevuld in de Aedes-forecast. Dat scheelt je een hoop werk bij het aanvullen.

Wanneer zijn de resultaten bekend? En wat kan ik ermee?

Op de Corporatiedag 2024 van 18 april presenteren we de belangrijkste landelijke resultaten in een deelworkshop. We verwachten dat alle landelijke én regionale resultaten begin mei beschikbaar zijn in het Aedes-datacentrum. Beide rapportages maken duidelijk in hoeverre de ambities uit de gemaakte Nationale Prestatieafspraken (NPA) worden omgezet in plannen, zowel op landelijk als op woondealregio niveau, en in welke fase die plannen zitten. Ook laat het zien tegen welke knelpunten corporaties aanlopen bij de uitvoering van deze plannen. Met dit inzicht kun je samen met collega-corporaties en stakeholders op zoek gaan naar oplossingen. 

Bovendien kan de regionale rapportage als basis dienen voor de onderlinge gesprekken over bijvoorbeeld het verder afstemmen van plannen, het verkennen van onderlinge samenwerking bij de realisatie en bij (financiële) ondersteuning bij/overname van de opgave. En corporaties kunnen de Aedes-forecast gebruiken voor de regionale woondeals en (boven)lokale prestatieafspraken.

Kijk ook eens bij