‘Met de data uit de forecast ga ik de gesprekken over de meerjarenbegroting in’

Experts
Barend van de Kraats
Programmamanager Aedes-benchmark
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Begin dit jaar deden 3 regio’s mee aan de pilot voor de Aedes-forecast. WoON Twente was een van die regio’s. Frank Roerdinkholder, manager Financiën & Automatisering bij Domijn, is enthousiast over de mogelijkheden die de forecast gaat bieden. ‘Met de data die beschikbaar komen krijgen we nog beter inzicht waar de knelpunten zitten om onze plannen te realiseren en kan Domijn daar proactief op sturen.’

Woondeals in Overijssel

De provincie Overijssel tekende als een van de eerste provincies 2 woondeals, één voor elke woningmarktregio. De corporaties in WoON Twente onderschrijven de woondeal. Op papier zit het wel goed met ieders intentie. Maar in de praktijk is het lastig de plannen om te zetten in acties, laat staan te versnellen. ‘En dat is waar de forecast dan goed bij helpt. Het toont kwantitatief én kwalitatief waar het goed gaat, maar ook waar en waarom het op andere vlakken vastloopt.’ En dat is waardevolle informatie. Je weet dan waar je moet bijsturen of samen met andere corporaties of met gemeenten het gesprek moet aan gaan. 

Door gebrek aan capaciteit bij de gemeente bijvoorbeeld werd het aanpassen van een bestemmingsplan enkele maanden doorgeschoven, wat weer zorgde voor uitstel van een nieuwbouwproject. ‘En dat is jammer, want de woningen zijn hard nodig. Als we vooraf beter de voortgang van de projecten inzichtelijk hadden gehad, dan hadden we ook eerder geweten dat daar het knelpunt zat. En hadden we ook eerder naar oplossingen kunnen zoeken en/of meer in samenwerking met een andere gemeente kunnen oppakken.’ Een voorbeeld dat straks met de forecast voorkomen kan worden. 

Omdraaien

’Ik begrijp dat het inzichtelijk maken van plannen en knelpunten tussen corporaties onderling spannend kan zijn. Maar ik ben van mening dat we dat moeten omdraaien: we zijn geen concurrenten en kunnen elkaar juist helpen. We zitten middenin een maatschappelijk belangrijk speelveld. Als we als volwaardig partner gezien willen worden en staan voor volkshuisvesting dan hoort daar een gezamenlijke afstemming van onze plannen bij. Als corporaties in een regio is dat ons belang.’  

Roerdinkholder en zijn collega’s bij de WoON Twente-corporaties hebben de forecast die eind februari live ging, al ingevuld en kunnen niet wachten op de resultaten. ‘Deze informatie gaat mij enorm helpen in de gesprekken die ik voor de zomer ga starten over de meerjarenbegroting 2024. Maar ook mijn collega’s die met de gemeente nieuwe prestatieafspraken moeten gaan maken, zullen geholpen zijn met de forecast.’ 

Over de Aedes-forecast

De Aedes-forecast helpt corporaties in beeld te brengen in hoeverre de ambities worden omgezet in plannen, zowel op regionaal en provinciaal niveau, als op landelijk niveau. Ook maakt de Aedes-forecast inzichtelijk tegen welke uitdagingen regio's aanlopen bij de uitvoering van deze plannen. Met deze informatie kan je samen met collega-corporaties op zoek gaan naar oplossingen en in gesprek met regionale stakeholders.

Kijk ook eens bij