Innovatie en vernieuwing

Omarm de chaos en heb vertrouwen in medewerkers tijdens een verandering

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling

Het college werd geopend met de vraag: veranderkracht, waar denkt u dan aan? 'Focus en wendbaarheid.' 'Flexibiliteit om mee te veranderen wat de maatschappij van ons vraagt.' Jaap Peters ging verder in op wat verandering precies is. Hij gaf aan dat veranderen best lastig is, vooral als u alles gelooft wat u ziet. 'Vernieuwing wordt per saldo benaderd met je huidige referentiekader.' U bent immers geformatteerd door onder andere opvoeding en opleiding. 'Maar mensen willen wel veranderen, maar ze willen niet veranderd worden.' Peters definieert verandering als:

Vandaag doen wat je gister nog gek vond

De reis van Domijn

Afgelopen jaren is woningcorporatie Domijn aan de slag gegaan met veranderen. Om hun dienstverlening richting hun huurders te verbeteren, is de organisatie anders ingericht. Directeur-bestuurder Jan Salverda en manager Advies & Ondersteuning Nicole Olde Riekerink deelden hun verhaal over hoe zij aan de slag zijn gegaan met ‘De reis’ richting een netwerkorganisatie.

Zo heeft Domijn autonome teams samengesteld die bestaan uit diverse disciplines. Dit zijn de ‘keigoed teams’. Deze teams hebben de ruimte gekregen om zelf aan de slag te gaan en zich vanuit hun kennis en ervaring in te zetten voor de huurder. Hierbij nemen managers en teamleiders een faciliterende rol en hebben het vertrouwen in hun medewerkers dat zij het goed doen.

De nieuwe werkstijl is gebaseerd op verbinding, vertrouwen, autonomie en meer verantwoordelijkheid geven en nemen. Domijn is er van uitgegaan dat talent en gedrag van mensen het verschil maken. Hierbij is de bedoeling leidend en niet de regels.

Voorafgaand aan deze nieuwe werkstijl werden er al vele pogingen gedaan om te veranderen. Werkgroepen werden opgesteld en cultuurveranderingen werden doorgevoerd. Echter gaf dit nog niet het gewenste effect. “Veranderingen van bovenaf uitrollen werkt niet. Soms moet je dingen uitproberen om te kijken of het werkt en mensen de ruimte geven om te oefenen”, geeft Olde Riekerink aan.

Tips voor veranderen

Wilt u aan de slag met veranderprocessen binnen uw corporatie? Probeer deze tips van Domijn:

  • Begin klein, bijvoorbeeld met pilots.
  • Ga proberen en experimenteren.
  • Gewoon doen en durf fouten te maken.
  • Zorg voor commitment bij het managementteam.
  • Stel zaken in de systeemwereld ter discussie als manager en/of directeur-bestuurder en ga het gesprek aan. 
  • Vraag uzelf af wat voor corporatie u wilt zijn en maak hier duidelijke keuzes in.