Over Aedes

Adverteren in Aedes-Magazine

Het magazine besteedt op een aantrekkelijke manier aandacht aan de praktische vragen waar corporaties voor staan en vormt daarmee een aantrekkelijk medium voor adverteerders die zich met hun producten en diensten richten op de corporatiesector. Het Aedes-Magazine vormt daarmee ook een platform van meningsvorming over de sociale huisvesting. In het magazine staan achtergrondverhalen, interviews, reportages, vaste rubrieken en columns.

De doelgroep

De doelgroep van Aedes-Magazine bestaat uit: woningcorporaties en hun toezichthouders, landelijke en regionale beleidsmakers en adviseurs bij overheden, politici, samenwerkende landelijke organisaties (zoals VNG, Platform31, Woonbond, Bouwend Nederland), pers en huurdersverenigingen.

De feiten

  • De bekendheid van het magazine onder de doelgroep Aedes-leden is optimaal.
  • De leden van Aedes beheren 96 procent van alle sociale huurwoningen in Nederland.
  • Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen.
  • Alle woningcorporaties ontvangen een aantal exemplaren van het Aedes-Magazine gratis.
  • Stakeholders van corporaties ontvangen een exemplaar van het Aedes-Magazine.

Mogelijkheden en tarieven

De volgende formaten zijn mogelijk: 1/4 pagina, 1/2 pagina, 1/1 pagina, 2/1 pagina (= spread, 2 pagina's naast elkaar). Het tarief is afhankelijk van het formaat en de frequentie (hoe vaak brengt u uw bedrijf onder de aandacht). Bijsluiters, meehechters en opplakkers zijn in overleg ook mogelijk.

Contact

Wilt u uw bedrijf en oplossingen onder de aandacht brengen in Aedes-Magazine?
Bel of mail dan met Oscar van den Bosch van SGNM: telefoon 06 115 915 22 of
e-mail [email protected].