Woningwet

Conijn: ‘Afbakening taken woningcorporaties schaadt publiek belang’

De Woningwet, die momenteel wordt geëvalueerd, liet woningcorporaties hun ‘kerntaken’ (diensten van algemeen economisch belang) en andere taken (niet-DAEB) in aparte bedrijfstakken onderbrengen. Geen verstandige keuze, vindt Conijn.

Lees hier de voorstellen van Aedes voor aanpassing van de wet.

Middeldure huur

Zo is het bouwen van middeldure huurwoningen door de strikte afbakening geen kerntaak meer. Terwijl woningen met een huurprijs tussen 700 en 1000 euro juist hard nodig zijn en de markt dat niet oppakt, schrijft Conijn. ‘Startende huishoudens zijn hierop aangewezen, ook omdat een koopwoning minder bereikbaar is geworden.’ Het is in het publiek belang om hier op sommige plekken in Nederland een kerntaak van corporaties van te maken. Conijn stelt voor om de huur- en inkomensgrenzen voor sociale huur regionaal te laten bepalen. ‘Verhoog de DAEB-huurgrens in schaarstegebieden bijvoorbeeld naar 850 euro per maand.’

Afschaffen

Met een dergelijke, regionaal gepaste afbakening van kerntaken kan de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB helemaal worden afgeschaft, schrijft Conijn. ‘Dan kunnen alle activiteiten van woningcorporaties worden beschouwd als publiek belang.’

Simpeler

Dat maakt het hele stelsel stukken simpeler en maakt twee zeer nadelige gevolgen van de scheiding ongedaan. Ten eerste kunnen corporaties hun investeringscapaciteit dan weer optimaal inzetten. ‘Nu wordt het hen te moeilijk gemaakt om geld dat in de niet-DAEB-tak zit, te benutten voor belangrijke opgaven zoals duurzaamheid en betaalbaarheid.’

Ten tweede kunnen de regels voor financiële steun indien een woningcorporatie in problemen raakt, simpeler en beter. Die zorgen er nu voor dat het borgingsstelsel van woningcorporaties zwakker is geworden, waardoor corporaties op termijn minder kunnen lenen en dus kunnen investeren. Samenvattend stelt Conijn: ‘Het medicijn dreigt erger te worden dan de kwaal.’

Aedes: ‘Bepaal werkgebied lokaal’

De Woningwet wordt momenteel geëvalueerd. De Tweede Kamer debatteert 4 juni 2019 over voorstellen van de minister voor aanpassing. Aedes pleit voor een aantal wijzigingen, waaronder het lokaal bepalen van het werkgebied van woningcorporaties en aparte inkomensgrenzen voor alleenstaanden en meerpersoonshuishoudens. Zodat woningcorporaties maximaal kunnen bijdragen aan goed wonen in Nederland. Lees in deze hand-out wat Aedes anders wil.