Groene Huisvesters: Prestatieafspraken materiaal, klimaat en energie

Aedes, Groene Huisvesters, RVO

woensdag 22 februari 2023 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Corporaties maken prestatieafspraken over de kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad. Het volstaat niet langer om de energietransitie los te zien van de materialen die daarvoor nodig zijn. We gaan toe naar een circulaire bouweconomie. Het veranderend klimaat dwingt corporaties klimaatmaatregelen te integreren in plannen. Dit om hittestress of wateroverlast in de woningen te voorkomen.

Welke prestatieafspraken kan je maken over circulair hergebruik en biobased materialen en het aanpassen aan het veranderde klimaat? Hoe betrek je de huurdersorganisatie? Wat vraag je van de gemeente? Hoe benut je koppelkansen tussen investeringen in maatregelen voor energiebesparende, klimaat en circulair bouwen? Enkele corporaties delen de ervaring.

Icircl deelt de ‘Handreiking circulaire prestatieafspraken’. Groene Huisvesters deelt ‘Menukaart prestatieafspraken klimaatadaptatie en groen’ die zij maakte in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. 

Deze sessie is interessant voor bestuurders, gemeente en huurdersorganisatie, neem deze partners mee naar deze sessie en leer van de praktijk!
Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en RVO.