Groene Huisvesters: Parkeernorm omlaag

Aedes, Groene Huisvesters, RVO

woensdag 12 april 2023 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Hoe zorgen we voor een lage parkeernorm in sociale huurwijken? De gemeente, provincie en mobiliteitsaanbieders spelen een rol, welke rol heeft de corporatie?

Betaalbaar wonen vraagt een andere blik op mobiliteit. Twee van de drie huurders bezit geen auto. Zij reizen met de fiets, scooter, openbaar vervoer of deelauto. De provincie Zuid-Holland heeft een maximale parkeernorm van 0,7 plekken voor huurders en bezoekers in de nieuwe omgevingsverordening opgenomen voor alle nieuwe sociale woningbouw. Deze norm sluit beter aan bij het autobezit van huurders en biedt ruimte voor het creëren van oplossingen op maat. Deze norm verdient navolging.

Haag Wonen gaat in op het beleid van om niet langer te investeren in parkeervoorzieningen. Oplossingen zoeken op maat levert ruimte op die benut wordt voor een groenere woonomgeving en vooral voor betaalbare huren.

Woonstichting ‘thuis presenteert de ontwikkeling in Buurtschap te Veld in Eindhoven waar zij samen met Woonbedrijf, Van Wijnen, de gemeente Eindhoven en de bewoners inzet op deelmobiliteit.

Green mobility partner deelt een bouwsteen ‘Naar een parkeernorm op maat’.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en RVO.