Groene Huisvesters: Naar een parkeernorm op maat!

Groene Huisvesters, Aedes

woensdag 3 april 2024 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Hoe zorgen we voor een parkeernorm op maat in sociale huurwijken? De gemeente, provincie en mobiliteitsaanbieders spelen een rol, welke rol heeft de corporatie? 

Betaalbaar wonen vraagt een andere blik op mobiliteit. Twee van de drie huurders bezit geen auto. Zij reizen met de fiets, scooter, OV of deelauto. De provincie Zuid-Holland heeft een maximale parkeernorm van 0,7 plekken voor huurders inclusief bezoekers in de nieuwe omgevingsverordening opgenomen voor alle nieuwe sociale woningbouw. Deze norm sluit beter aan bij het autobezit van huurders en biedt ruimte voor het creëren van oplossingen op maat en geeft ruimte aan deelmobiliteit. Deze norm verdient navolging.

  • Barend Jansen, Provincie Zuid-Holland, gaat in op Parkeren op maat, waarom, hoe dat in de Zuid-Hollandse gemeenten gerealiseerd wordt en wat dit betekent voor corporaties.
  • De corporaties samenwerkend in de duurzame mobiliteitsgroep van Groene Huisvesters delen ervaringen. Zo gaat Staedion in op de activiteiten in Den Haag. 
  • Walter Dresscher, DEEL, helpt buren met samen auto’s bezitten door autodelen. Het recept: 1 buurtcoöperatie, een handjevol gloednieuwe leasebakken plus een flinke snuf eigen verantwoordelijkheid. DEEL biedt tools en begeleiding zodat buren direct samen aan de slag kunnen. Op dit moment zijn er 6 buurten in Den Haag die auto’s delen via DEEL.
  • Jos Thomaes, Groene Huisvesters deelt de bouwsteen ‘Naar een parkeernorm op maat’.

In de Groene Huisvesters groep deelmobiliteit werken 12 woningcorporaties samen aan deze nieuwe opgave. Wil jij aansluiten? Stuur een mail naar [email protected].

Activiteiten 2024 Groene Huisvesters