Ledenraadpleging transitieplan pensioenen

vrijdag 5 april 2024 14:00 - 16:00
Eigen werkplek
Online evenement

Directeur-bestuurders van woningcorporaties zijn van harte uitgenodigd om in een ledenraadpleging hun mening te geven over het transitieplan pensioenen. Bestuurders hebben via de mail op 21 maart een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

We zijn al een paar jaar bezig om ons voor te bereiden op het nieuwe pensioenstelsel in Nederland. Daar werken we bij Aedes aan samen met de vakbonden en Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties (SPW). Dit nieuwe pensioenstelsel brengt grote veranderingen met zich mee, die ieder van ons aan gaan. CAO-partijen en het SPW-bestuur moeten nader bepalen hoe ze invulling geven aan het nieuwe stelsel binnen de regels van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP). CAO-partijen en SPW hebben in de afgelopen tijd veel informatie verzameld over het nieuwe stelsel.

Onder andere op basis van die kennis zijn er uitgangspunten bepaald voor onze nieuwe pensioenregeling en zijn er talrijke berekeningen gemaakt. Hierbij zijn steeds de belangen van alle betrokkenen in het oog gehouden: die van de corporaties, de actieve deelnemers, de oud-deelnemers en de gepensioneerden.

Er ligt nu een transitieplan op basis van alle door de CAO-partijen gemaakte voorlopige keuzes. Dit plan leggen wij graag in ledenraadplegingen aan u als corporatiebestuurder voor om daarover uw mening te horen. Naast u is ook de verantwoordelijke voor het HRM-beleid in uw organisatie van harte welkom, zodat diegene ook op de hoogte is van de plannen voor de pensioentransitie in onze sector.

De ledenraadplegingen vinden plaats op:

  • donderdag 4 april 2024, 14.00 uur - 16.00 uur bij Aedes in Den Haag
  • vrijdag 5 april 2024, 14.00 uur - 16.00 uur via Teams
  • donderdag 11 april, 14.00 uur - 16.00 uur via Teams