Groene Huisvesters: Deelmobiliteit en corporaties

Groene Huisvesters, Aedes

woensdag 26 juni 2024 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Groene Huisvesters hebben een deelmobiliteitsgroep, een living lab van woningcorporaties, gemeenten, partners die zich bezighouden met deelmobiliteit voor bewoners van sociale huurwoningen. Wij werken samen met het Ministerie van IenW, Universiteit Utrecht en Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D).

  • Mark Verbeet, landelijke programma deelmobiliteit presenteert Natuurlijk!Deelmobiliteit en wat dit betekent voor woningcorporaties. 
  • Toon Meelen, Universiteit Utrecht gaat in op een nieuw project waarbij het gaat om het ontwikkelen van bereikbaar, betaalbaar duurzaam vervoer met corporaties in landelijk gebied, in een bestaande wijk of nieuwe wijk. Corporaties kunnen zich te melden om samen te werken in het project. 
  • Lieuwe Middelbrink, De Alliantie deelt zijn ervaring met deelmobiliteit. 
  • Jos Thomaes, Groene Huisvesters delen de bouwsteen ‘Mobiliteit van de toekomst’.

In de Groene Huisvesters groep deelmobiliteit werken woningcorporaties en gemeenten samen aan deze nieuwe opgave. Deelnemers aan de groep Deelmobiliteit komen bijeen op 10 september 10-11.30 uur online en op 14 oktober 10-11.30 uur fysiek tijdens het jaarcongres N!D in Amersfoort waar de Autodeel Award voor woningcorporaties wordt uitgereikt. Wil jij aansluiten? Stuur een mail naar [email protected].

Neem jouw gemeente mee naar deze sessie en leer van de praktijk!

 

Activiteiten 2024 Groene Huisvesters