Groene Huisvesters - Energiearmoede te lijf met zonnecoöperatie

woensdag 27 november 2024 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Zonnecoöperatie Dakenstroom is een vereniging met zonnepanelen op daken van Casade. Zij won met Dakenstroom de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen van Vogelbescherming en Zoogdiervereniging. Casade vervangt samen met diverse partners honderden schuine daken van huurwoningen door een nieuw, goed geïsoleerd dak. En dat gebeurt zó dat de daken energie opwekken, actief bijdragen aan een gezond (groen) klimaat, én plek bieden aan beschermde diersoorten als de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw. De aangepakte woningen krijgen meer comfort en huurders hebben er financieel voordeel van. De Dakenstroom-woningen krijgen een dak vol zonnepanelen. De opgewekte energie van deze panelen gaat naar Zonnecoöperatie Dakenstroom. De leden krijgen het voordeel van de opgewekte energie. Ook als zij zelf geen zonnepanelen op hun dak hebben. Lidmaatschap van Zonnecoöperatie Dakenstroom maakt dit mogelijk. De animo onder huurders om lid te worden is groot, inmiddels zijn meer dan 3000 huurders van Casade lid.

Zonnecoöperatie Dakenstroom maakt geen winst. De winst die na aftrek van kosten beschikbaar is, stort zij in een duurzaamheidsfonds. Dit fonds is voor duurzame initiatieven ten bate van huurders van Casade. Leden van Dakenstroom zijn betrokken bij de vraag hoe de extra opbrengsten uit het duurzaamheidfonds in te zetten om nog meer kostenbesparing te realiseren. 

  • Marco Matheeuwsen van Casade gaat in op Dakenstroom en wat dit betekent voor de energielasten van de huurders die lid zijn. Hij presenteert waarom en hoe Casade een aparte vereniging heeft opgezet. Steeds meer corporaties uit de regio zoeken de samenwerking.
  • Jan van Kessel van Dakenstroom deelt de ervaring hoe Dakenstroom samenwerkt met de corporatie maar ook met de huurders. Hij gaat in op wat de besparing en het voordeel is voor huurders en welke investeringen zij wensen die gefinancierd worden uit het duurzaamheidsfonds.

Activiteiten 2024 Groene Huisvesters