Arbeidsmarkt

Trainees ontwikkelen 7 visies op de corporatie in 2030

Belangrijk in hun opdracht was om een relevant, radicaal en plausibel toekomstbeeld te schetsen. Een beeld dat het dominante denken doorbreekt en consistent is met de context van nu.

Grootste uitdagingen

Volgens de 7 traineegroepjes liggen de grootste uitdagingen voor de toekomst in de toenemende segregatie, exponentiele groei van de technologie, vergrijzing, uitstroming van bijzondere doelgroepen, klimaatverwarming en de spanning op de woningmarkt.

Benieuwd welke rol hun 7 bedachte corporaties hierin nemen?