Datastandaarden

VERA-standaard

Expert
Sander Middendorp
Adviseur Datastandaarden

VERA, oftewel Volkshuisvesting Enterprise Referentie Architectuur,​ is de standaard voor gegevensuitwisseling binnen de corporatiesector en verwante sectoren. Corporaties en leveranciers beheren en ontwikkelen de standaard samen.

Enkele voorbeelden van toepassingen van VERA

  • Het standaardiseren van operationele gegevens binnen corporaties.
  • Uitwisseling van die gegevens met ketenpartijen.
  • Standaardisatie van de gegevens voor prestatie-indicatoren.

De VERA-standaard is vanaf 1 april 2023 in beheer bij Aedes Datastandaarden. Daarvoor werd het ontwikkeld en beheerd door Stichting VERA en financieel mogelijk gemaakt door CorpoNet.

Gebruik VERA-standaard voorkomt fouten

VERA zorgt voor uniforme, gestandaardiseerde gegevensdefinities; en daarmee voor een eenduidig begrip van gegevens, oftewel data. Veel corporaties worstelen met de kwaliteit van gegevens. Dit geldt zowel voor de naamgeving van gegevens, de velden of attributen. Maar ook voor de vaste waarden die je mag gebruiken, de zogenoemde referentiedata.

Door in de hele sector VERA toe te passen, beperk je de ruimte voor interpretatie. Dat geldt zowel binnen de corporatie als in de uitwisseling met ketenpartners. Door gebruik van de VERA-standaard voorkom je fouten en onduidelijkheid. Eenduidige interpretatie van gegevens leidt tot efficiëntere processen en lagere kosten.

Corporaties hebben in toenemende mate te maken met het uitwisselen van gegevens met ketenpartners. Het is dan handig als de ICT-systemen elkaar begrijpen. Zeker als een corporatie voor eenzelfde dienst met verschillende partners te maken heeft. Dat voorkomt dubbele handelingen en fouten. Ook is het makkelijker om gegevens te vergelijken als de ICT-systemen van corporaties elkaar begrijpen. Dat is bijvoorbeeld handig voor de Aedes-benchmark. Ook zijn de dVi en dPi al voor een deel gebaseerd op de VERA-standaard.

Kijk ook eens bij

Stimuleren gebruik

Het is de bedoeling dat alle corporaties de VERA-standaard gaan gebruiken. Hierdoor kun je data slimmer gebruiken en zelfs hergebruiken. Dit maakt uitwisseling van gegevens sneller en efficiënter, waardoor je de kwaliteit van de dienstverlening verhoogt tegen lagere kosten.

VERA-standaard in beheer Aedes Datastandaarden

Op 29 maart 2023 is de VERA-standaard ceremonieel overgedragen aan Aedes Datastandaarden. Die kan VERA verder ontwikkelen en daarmee nog meer bijdragen aan makkelijk digitaal samenwerken. Aedes Datastandaarden richt zich op het ontwikkelen, beheren en het gebruik van datastandaarden in de corporatiesector.

Heb je vragen over de inhoud van de VERA-standaard of suggesties voor verbeteringen (RFC’s)? Mail deze naar het het VERA-architectuurteam via [email protected].