Governance en integriteit

Terugblik symposium Kracht en Tegenkracht: werken aan gezonde bedrijfsvoering

Expert
Barbara Mossinkhof
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Het symposium was georganiseerd door de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) en de brancheorganisaties Aedes, de Nederlandse Vereniging Bestuurders Woningcorporaties (NVBW) en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW).

Rapport Kracht en Tegenkracht

Aanleiding voor het symposium was de publicatie Kracht en tegenkracht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het rapport, opgesteld door Marilieke Engbers, is het resultaat van een zoektocht naar mogelijke risico’s bij langzittende bestuurders. Uit het onderzoek blijkt dat niet de zittingsduur bepalend is voor het risico maar de mate van tegenkracht uitgeoefend door de omgeving. Het rapport introduceert een nieuw woord: paradigmaverkleving. Dat ontstaat als een bestuurder en / of lid van de Raad van Commissarissen (RvC) niet meer leert, vasthoudt aan eigen overtuigingen, geen tegenspraak meer duldt en omringd wordt door gelijkgestemden. Dit heeft gevolgen voor het stelsel van checks and balances.

Tijdens het symposium hebben ruim 250 betrokkenen in de corporatiesector ervaren wat er gebeurt als bestuurders en commissarissen verkleefd zijn aan hun overtuigingen. En wat als ze hun aannames niet delen of onderzoeken. Het is nodig om elkaar te zeggen waar we het moeilijk hebben, in plaats van te zeggen dat het goed gaat! Het uitgebreide verslag  van de bijeenkomst staat op de website van de Autoriteit Woningcorporaties.

Governancecode Woningcorporaties

Aedes en VTW streven al jarenlang naar goed bestuur en toezicht. Hiervoor hanteren zij sinds 2007 de Governancecode Woningcorporaties. In de herziene code van 2015 wordt de nadruk gelegd op   de samenwerking tussen bestuur en RvC en het hebben en houden van een open cultuur..