Verkiezingsprogramma's over wonen

De verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen bevatten relevante passages over wonen. Aedes heeft er een analyse van gemaakt.

De huidige politieke partijen in de Tweede Kamer hebben hun verkiezingsprogramma's gepresenteerd. Enkele partijen hebben het ook al definitief vastgesteld. In onze analyse van de verkiezingsprogramma's ziet u via een aantal thema’s hoe de verhoudingen liggen met betrekking tot de voorstellen voor de woningmarkt.

Corporaties als partner

Woningcorporaties worden weer gezien als maatschappelijk partner voor de overheid. In de meeste programma’s zien we dat terug bij de rol voor corporaties bij nieuwbouw, verduurzaming, wonen en zorg en de (leefbaarheid in) wijken. Ook in de fiscale behandeling van corporaties zien we een grote beweging naar minder belasten. De verhuurderheffing wordt in de meeste programma’s afgeschaft, (fors) verlaagd of ingezet ten behoeve van de nieuwbouw en verduurzaming. Al met al ligt er een mooie basis voor een betere uitgangspositie voor corporaties dan nu het geval is. Bekijk  het volledige overzicht van alle standpunten voor wonen.

Werkbezoek organiseren

Wil uw corporatie een werkbezoek organiseren voor kandidaat-Kamerleden uit uw regio? Aedes ondersteunt u graag. Bekijk ook de nadere informatie en materialen op deze website. 

Op de website Verkiezingsgids vindt u meer over de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021, zoals kandidatenlijsten, peilingen en nadere informatie over issues.