Woningcorporaties Noord- en Oost-Nederland: ‘Zet scheef woonbeleid recht’

Aedes-standpunt Aedes-standpunt · 25 november 2020

‘Geef ons de ruimte om de regio leefbaar te houden en om letterlijk te kunnen bouwen aan een goede toekomst voor honderdduizenden huurders.’ Dit dringende beroep doen veertig woningcorporaties in Noord- en Oost-Nederland aan Den Haag. ‘Onze regio heeft te maken met eigen uitdagingen, die vragen om andere oplossingen dan het landelijke beleid dat is gericht op bouwen, bouwen, bouwen.’

Op 24 november 2020 startten de corporaties samen een campagne gericht op de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De campagne sluit aan bij de verkiezingscampagne van Aedes Kies voor Wonen! en concretiseert de thema’s daarvan voor de opgaven van Noord- en Oost Nederland.

‘Geef ons ruimte voor maatwerk’

Om de woningnood in drukbevolkte delen van Nederland op te lossen, is het landelijk beleid voornamelijk gericht bouwen. In Noord- en Oost-Nederland is echter geen woningtekort, maar dreigt leegstand en verpaupering. De vraag naar geschikte huizen voor jongeren, gezinnen en senioren stijgt, maar tegelijkertijd daalt het voorzieningenniveau. Corporaties hebben onvoldoende middelen en mogelijkheden om bestaande woningen aan te passen en noodzakelijke investeringen te doen in buurten, wijken en dorpen.

Daarom is het motto van de campagne: ‘Het landelijk woonbeleid is scheef, zet dat recht’. De corporaties leggen dat uit op de campagnewebsite. De boodschap van de deelnemende corporaties aan Den Haag geven we hieronder in het kort weer.

Huizen voor verschillende doelgroepen

‘In onze regio, waar ruim drie miljoen mensen wonen, staan woningcorporaties voor specifieke uitdagingen. Op veel plekken dreigt leegstand. Het zorgstelsel is veranderd: steeds meer kwetsbare mensen blijven zelfstandig wonen, terwijl de woningen en voorzieningen hier vaak niet op voorbereid zijn. Ook moeten we mensen met een laag inkomen een passende en betaalbare woning kunnen bieden. Het antwoord op de wooncrisis in ons gebied is niet méér bouwen, maar ánders en flexibel bouwen. We hebben huizen nodig die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. Nu en over twintig jaar.’

Leefbaarheid

‘Als corporaties voelen we ons ook verantwoordelijk voor de woonomgeving van onze huurders. We willen daarom niet alleen investeren in stenen, maar juist ook in leefbaarheid. En die staat in onze regio onder druk. Het voorzieningenniveau daalt en het voortbestaan van ontmoetingsplekken is onzeker. Straten en buurten gaan hierdoor achteruit. Verpaupering ligt op de loer. Geef ons de ruimte om te investeren in leefbaarheid.’

Beleidsruimte

‘We doen wat we kunnen en zoeken volop de samenwerking met lokale en regionale partners. Maar onze middelen en mogelijkheden schieten tekort. De wooncrisis in ons gebied kunnen we alleen bestrijden als Den Haag ons meer ruimte geeft. Geef ons beleidsruimte en maak het mogelijk dat we regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren. Maak het mogelijk dat alle huurders in Noord- en Oost-Nederland – van nul tot honderd – prettig, en veilig in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.’