Verduurzaming

Op weg naar energielabel B in 2021

Uitvoeringsagenda Energieakkoord

De Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018 bevat de geactualiseerde afspraken van de Energieakkoord-partijen.

Inhaalslag

In het Convenant Energiebesparing Huursector van 28 juni 2012 is afgesproken dat de corporatiesector huurwoningen probeert te verduurzamen naar gemiddeld energielabel B in 2020 op sectorniveau. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft in 2017 echter geconstateerd dat de corporatiesector de doelstelling van label B in 2020 niet gaat halen. In de Aedes-agenda 2020-2023 hebben corporaties afgesproken om dit door een inhaalslag in 2021 te realiseren. De Aedes-benchmark toont aan dat de sector daarvoor op koers zit.