Verduurzaming

Woningcorporaties en Urgenda: ‘Meer huurwoningen verduurzamen’

Draagvlak energietransitie

Woningcorporaties betalen sinds 2013 de verhuurderheffing. Met het geld dat corporaties in 2019 en 2020 betalen aan de verhuurderheffing zouden zo’n 100.000 woningen verduurzaamd kunnen worden, aldus de initiatiefnemers. De energiekosten voor huurders worden daarmee lager. Met het aanbod ondersteunen woningcorporaties, samen met hun huurders en Urgenda, het kabinet bij het halen van hun doelstellingen om de uitstoot van CO2 terug te brengen. Het is een concrete manier om draagvlak te creëren voor de energietransitie, zoals het kabinet graag ziet, juist bij bewoners met een smallere beurs.

Woonlasten verlagen

Peter Toonen, bestuurder van Woningstichting Nijkerk, was één van de initiatiefnemers voor de actie met Urgenda. Toonen: ‘Als sector zijn wij al actief met de verduurzaming van onze woningen. En hoe meer we aan middelen beschikbaar hebben, hoe meer we kunnen doen. We vinden het belangrijk om tegelijkertijd de woonlasten voor huurders naar beneden te brengen.’

Belastingen ten koste van investeringen

De actie van de corporatiebestuurders sluit aan bij de boodschap van hun branchevereniging Aedes aan de klimaattafel: versnelling van de verduurzaming is mogelijk, maar alleen als er extra geld voor beschikbaar komt. De inzet van de verhuurderheffing is daarvoor een mogelijkheid.

Aedes pleit al langer voor het structureel verlagen van de belastingdruk voor corporaties. Die belastingdruk neemt nog steeds toe, terwijl er grote behoefte is aan investeringen in nieuwbouw en verduurzaming. Iedere euro die corporaties aan belasting betalen, gaat echter ten koste van hun investeringen.

Lees meer over het voorstel van Urgenda en de woningcorporaties