Publiek-privaat investeringsplan: 142 miljard voor 14 gebiedsontwikkelingen

Nieuws Nieuws · 22 juni 2021

Private partijen willen samen met de overheid 142 miljard euro investeren in 14 gebiedsontwikkelingen: 450.000 nieuwbouwwoningen en openbaar vervoer. Om het plan haalbaar te maken is nog zekerheid nodig over 20 miljard aan publieke investeringen.

Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing publiceerde het plan op 21 juni 2021. Het is de eerste uitwerking van de Actieagenda Wonen.

Het kabinet wees eerder al deze 14 grootschalige bouwlocaties aan, in en bij grote steden verspreid over het land. Nu is een doorrekening gemaakt voor de benodigde investeringen voor 450.000 woningen op de locaties en een goede ontsluiting hiervan via het openbaar vervoer. 

Opnemen in regeerakkoord

In totaal is een bedrag van 142 miljard euro nodig. Ontwikkelaars en beleggers investeren daarvan 109 miljard. Daarnaast is 33 miljard aan publiek geld nodig, vooral voor de infrastructuur om de gebieden te verbinden. Eerder is door het Rijk 13 miljard toegezegd, maar zonder de resterende 20 miljard komen de bouwplannen niet van de grond. Er is tot 2040 dus nog een miljard per jaar nodig. Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing pleit ervoor dat het publiek-private investeringsprogramma onderdeel wordt van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. In het Forum SV zijn diverse overheids- en marktpartijen verenigd. Martin van Rijn is hiervan sinds 2018 voorzitter.

Structurele bijdrage

Van Rijn zegt hierover in het FD: ‘De plannen zijn haalbaar. Maar om voor 2040 op deze grote schaal woningen te ontwikkelen is er zekerheid nodig over een structurele bijdrage van het Rijk.’ In het investeringsplan is verder afgesproken dat 65 procent van de woningen in de betaalbare categorie vallen. Dat wil zeggen dat ze een huur hebben onder 1.000 euro per maand en koopwoningen onder de NHG-grens van 325.000 euro.

Aansluiting bij Actieagenda Wonen

Het Forum wijst er op dat er het komende decennium nog veel meer gebouwd moet worden om het woningtekort van 331.000 woningen in te lopen. In maart zetten 34 maatschappelijke organisaties, waaronder Aedes, al hun handtekening onder de Actieagenda Wonen. Dat is een plan voor de bouw van een miljoen woningen in tien jaar. Om dat mogelijk te maken zijn continuering van de Woningbouwimpuls en afschaffing van de verhuurderheffing nodig. Het Forum voor Stedelijke Vernieuwing sluit aan bij de aanpak van de Actieagenda Wonen.