Actieagenda Wonen

De Actieagenda Wonen bevat de plannen van Aedes en 33 andere organisaties die dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn. Wij vinden dat iedereen in Nederland in een huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. In de Actieagenda Wonen hebben we uitgelegd hoe we dat in de komende tien jaar mogelijk gaan maken.

Experts
Eline Penders
Eline Penders
Belangenbehartiger
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger

Voortgang Actieagenda Wonen

1. Een miljoen toekomstbestendige woningen in 10 jaar
2. Een betaalbaar huis voor iedereen
3. Samen werken aan vitale en leefbare buurten
4. Versnellen verduurzamen gebouwde omgeving

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Noodkreet woningmarkt wordt niet beantwoord'

De Actieagenda Wonen uitgelegd in 1.5 minuut