Actieagenda Wonen

De Actieagenda Wonen bevat de plannen van Aedes en 33 andere organisaties die dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn. Wij vinden dat iedereen in Nederland in een huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. In de Actieagenda Wonen hebben we uitgelegd hoe we dat in de komende tien jaar mogelijk gaan maken.

Experts
Eline Penders
Eline Penders
Manager Sectorontwikkeling & Professionalisering
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger

Voortgang Actieagenda Wonen

1. Een miljoen toekomstbestendige woningen in 10 jaar
2. Een betaalbaar huis voor iedereen
3. Samen werken aan vitale en leefbare buurten
4. Versnellen verduurzamen gebouwde omgeving
Aedesvoorzitter Martin van Rijn overhandigt pamflet met aanbevelingen voor samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen

Oproep aan gemeenten: 'Werk met ons samen aan goed wonen'

Voorzitter Martin van Rijn overhandigde op 24 maart een oproep tot nauwe samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. In het pamflet geeft Aedes de gemeenten concrete suggesties waarmee zij aan de slag kunnen om versneld de problemen op de woningmarkt te verhelpen. 

De Actieagenda Wonen uitgelegd in 1.5 minuut