Actieagenda Wonen

De Actieagenda Wonen is in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 opgesteld door Aedes en 33 andere organisaties die dagelijks bezig zijn met wonen, bouwen, zorg en welzijn. Samen vinden we dat iedereen in Nederland in een huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt. De Actieagenda Wonen bevat voorstellen hoe we daar in de komende tien jaar aan willen werken.

Veel van de voorstellen uit de Actieagenda zijn daarna opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte 4 (december 2021). Vervolgens zijn plannen die woningcorporaties betreffen in juni 2022 opgenomen in de Nationale Prestatieafspraken tussen kabinet, Aedes, Woonbond en VNG.

Experts
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger
Niels van der Poel
Niels van der Poel
Senior Belangenbehartiger

Voortgang Actieagenda Wonen

Een miljoen toekomstbestendige woningen in 10 jaar
Een betaalbaar huis voor iedereen
Samen werken aan vitale en leefbare buurten
Versnellen verduurzamen gebouwde omgeving
Aedesvoorzitter Martin van Rijn overhandigt pamflet met aanbevelingen voor samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen

Oproep aan gemeenten: 'Werk met ons samen aan goed wonen'

Voorzitter Martin van Rijn overhandigde op 24 maart een oproep tot nauwe samenwerking aan VNG-voorzitter Jan van Zanen. In het pamflet geeft Aedes de gemeenten concrete suggesties waarmee zij aan de slag kunnen om versneld de problemen op de woningmarkt te verhelpen.