Verhoging overdrachtsbelasting schaadt woningcorporaties

Nieuws Nieuws · 3 september 2020

Als het kabinet het tarief van de overdrachtsbelasting verhoogt, neemt de balanswaarde van bestaande woningportefeuilles af, aldus vastgoedadviesbureau Capital Value. Woningcorporaties en pensioenfondsen waarderen hun vastgoed op marktwaarde. Door de verhoging van de overdrachtsbelasting verdampt mogelijk 5,5 procent van de marktwaarde, oftewel 16,2 miljard euro van de waarde van huurwoningen van corporaties.

De voorgestelde maatregel heeft op de middellange termijn een aantal nadelige maatschappelijke effecten. De gedaalde balanswaarde maakt dat woningcorporaties minder geld kunnen lenen. Dit kan volgens Capital Value leiden tot vertraging of uitstel van verduurzaming van sociale huurwoningen of nieuwbouw.

Aedes vindt het goed dat het kabinet oog heeft voor de problemen van starters die op zoek zijn naar een betaalbaar huis. De verhoging is bedoeld om huisjesmelkers zwaarder te belasten. Maar nu lijken ook woningcorporaties, sociale verhuurders, onterecht hard te worden geraakt door deze maatregel. Terwijl zij juist door te bouwen iets doen aan de woningnood. Daar is financiële ruimte voor nodig.

Koop en verkoop

Corporaties kopen jaarlijks duizenden woningen aan om die vervolgens betaalbaar te verhuren aan mensen met lage inkomens en middeninkomens. Daardoor hebben zij meer kans op een fijn huis. Deze belastingmaatregel belemmert dit. En ook de verkoop van sociale huurwoningen tussen corporaties onderling, met oog op hun werkgebied.

Het is volgens Aedes dan ook logisch om woningcorporaties op z’n minst te compenseren voor deze belastingmaatregel.

Lees ook het bericht op de site van Capital Value