Kamer stemt in met hogere huurtoeslag 2024

Nieuws Nieuws · 27 oktober 2023
Experts
Bob Witjes
Belangenbehartiger
Hilde Klapwijk
Belangenbehartiger

De Tweede Kamer heeft vannacht, zoals verwacht, ingestemd met het wetsvoorstel om de huurtoeslag vanaf 2024 met ruim € 34 per maand te verhogen. Dat is goed nieuws, want vrijwel alle anderhalf miljoen huurders die huurtoeslag ontvangen gaan hiervan profiteren. Andere aanpassingen van de huurtoeslag zijn eerder al uitgesteld naar 2025.

Huurders gaan erop vooruit

Vanaf 2024 wordt de basishuur in de huurtoeslag verlaagd met € 34,67 euro per maand. Dit is feitelijk de eigen bijdrage. Omdat het deel van de huur boven de basishuur in de meeste gevallen voor 100% wordt vergoed, gaan de meeste huurders met huurtoeslag er ook daadwerkelijk € 34,67 per maand op vooruit.

Vanaf 2025 wordt deze verlaging in stapjes weer iets teruggedraaid, tot € 31,79 in 2029. Dit om de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting en de Wet Betaalbare Huur te bekostigen. Hoewel er dus sprake is van een behoorlijke structurele stijging van de huurtoeslag, blijft Aedes het principieel onjuist vinden dat huurders opdraaien voor de kosten van deze wetten. Overigens is het nog onzeker of deze wetten al per 1 januari 2024 kunnen worden ingevoerd.

Uitgesteld naar 2025

De eerder aangekondigde vereenvoudigingen van de huurtoeslag werden eerder al uitgesteld naar 2025. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

  1. Ook huurders met een huur bóven de liberalisatiegrens (vrije sector) komen voortaan in aanmerking voor huurtoeslag.
  2. Huurders vanaf 21 jaar krijgen voortaan volledige huurtoeslag, tot nu toe is dat pas vanaf 23 jaar.
  3. Huurders krijgen hun servicekosten voortaan niet meer vergoed via de huurtoeslag.
  4. Alle huurders krijgen € 4 minder huurtoeslag, omdat de eigen bijdrage daarmee wordt verhoogd.

Of een volgend kabinet deze vereenvoudigingen overneemt is onzeker. Aedes is voorstander van de eerste 2 voorstellen. Een verlaging van de huurtoeslag om dit te bekostigen, vindt Aedes geen goed idee. Ook hier vindt Aedes het principieel onjuist dat huurders opdraaien voor de extra kosten van huurtoeslag voor andere huurders. Bovendien is en blijft Aedes groot voorstander van het behoud van de huurtoeslag, zonder de inmiddels afgeschoten normhuren.

Een motie van het Kamerlid Beckerman (SP) die uitspreekt dat de huurprijzen van woningen de komende drie jaar niet mogen stijgen, heeft geen meerderheid gehaald. 

Geen steun voor afschaffen Vpb op DAEB-activiteiten

De Tweede Kamer stemde ook over een voorstel van de SP om de Vennootschapsbelasting (Vbp) voor de DAEB-activiteiten van woningcorporaties af te schaffen. Zoals verwacht haalde dit amendement het niet.

Eerder werd wel een motie aangenomen die uitspreekt dat de belastingdruk voor corporaties de aanpak van de wooncrisis bemoeilijkt, en dat woningbouwcorporaties hier linksom of rechtsom voor gecompenseerd moeten worden, bij voorkeur door afschaffing van de Vpb-plicht.