Brandveiligheid

Betere brandveiligheid in huurwoningen – gebruik deze tools

Expert
Gerrie van der Breggen
Adviseur Onderhoud en verbetering bestaande woningen

Brandveilig beheer woongebouwen

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid heeft de Leidraad Brandveilig Beheer Woongebouwen uitgebracht. Deze leidraad helpt corporaties bij het maken van een plan van aanpak om de brandveiligheid van woningen en complexen  te beheren. 

Tools brandveiligheid andere corporaties

Veel corporaties hebben zelf tools en beleid ontwikkeld om de brandveiligheid van hun woningen te vergroten. Die kun je gebruiken ter inspiratie voor je eigen beleid of voor communicatiemiddelen om collega’s of huurders goed te informeren.  

Heeft jouw corporatie handige tools voor verbetering van brandveiligheid en wil je die graag delen met andere corporaties? Mail Gerrie van der Breggen

Quiz brandveiligheid

Brandveiligheid - hoe staat het met het bewustzijn binnen jouw corporatie? Vivare ontwikkelde een quiz rondom brandveiligheid. Je kunt de quiz gebruiken als basis voor een eigen quiz voor je collega's. Speel de quiz tijdens een bijeenkomst, je kunt dan meteen toelichting geven bij de verschillende vragen. Of zet de quiz online. Als je deze quiz organiseert voor je collega's is het handig de brandweer uit jouw regio te betrekken. De brandweer doet dit graag en heeft veel kennis over de lokale situatie. 

Beleidsplan brandveiligheid

Heb je inspiratie nodig voor beleid rondom brandveiligheid? Bekijk het beleidsplan van Woningcorporatie Laurentius.

Folders en brochures

Speciaal voor huurders die een noodsituatie in huis hebben meegemaakt heeft de Alliantie een brochure ontwikkeld. Daarin staat wat brandweer en politie doen na afloop van een calamiteit, hoe het zit met verzekeringen en hoe en waar huurders nazorg kunnen krijgen.

Vivare ontwikkelde voor de bewoners een speciale folder over brandveiligheid. 

Veilige vluchtroutes

Woongebouwen moeten veilige vluchtroutes hebben. Waar moeten die routes aan voldoen en waar moet je als corporatie rekening mee houden? Nieman Ingenieurs ontwikkelde hiervoor een handreiking.

Informatie voor huurders over brandveiligheid

Wat kan een huurder zelf doen om zijn huurwoning brandveiliger te maken? Om huurders hierover voor te lichten, zijn er verschillende folders ontwikkeld met handige tips. 

Brandveiligheid ouderenwoningen

Woningcorporaties willen senioren op een veilige manier langer thuis laten wonen. Het is dan wel belangrijk dat alle wettelijk vereiste brandveiligheidsvoorzieningen op orde zijn. Dit is niet altijd voldoende bij de meer kwetsbare personen. De regelgeving gaat bij wonen namelijk uit van zelfredzame personen. Maar deze veronderstelde zelfredzaamheid is niet vanzelfsprekend bij bijvoorbeeld senioren. De volgende middelen helpen je om de woningen van ouderen veiliger te maken.

Kijk de webinars Brandveiligheid terug

Aedes organiseert 3 webinars over het onderwerp Brandveiligheid. Heb je de webinars Brandveiligheid: beleid, risico’s en verzekeringen gemist of Brandveiligheid: Beheer, onderhoud en renovatie gemist? Kijk ze terug en laat je bijpraten over (bijna) alles rond beleid, risico's, verzekeringen, beheer, onderhoud en renovatie.

Kijk ook eens bij

Tools van de Brandweer

De brandweer heeft een folder ontwikkeld die je kunt gebruiken voor je huurders. Hierin staan tips over het brandveilig maken van een woning. 

Heeft je corporatie complexen met parkeergarages? Ook hier moet je maatregelen treffen voor brandveiligheid. De volgende tools helpen daarbij: