Conceptueel bouwen is aan zet

Nieuws Nieuws · 4 juni 2021
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Zuid-Holland zet in op woningen uit de fabriek die op de bouwplaats in elkaar worden gezet. Want het gaat nooit lukken om de acute woningnood op te lossen door op de traditionele manier te bouwen. Conceptueel bouwen is dan ook aan zet leest u in het VNG Magazine.

Naast het enorme aantal woningen dat in de provincie Zuid-Holland gebouwd moet worden, ligt er ook een fikse verduurzamingsopgave in de bestaande voorraad. Het is een ingewikkelde puzzel gezien het ruimtegebrek in de provincie, erkent gedeputeerde Anne Koning (PvdA), onder meer vanwege de afspraak dat nieuwbouw vooral in de bestaande stad komt.

Voordelen woningbouwinnovatie

‘Door verregaande industriële woningbouw zijn huizen sneller, goedkoper, circulair, emissieloos en modulair te realiseren. Daar komen de voordelen van woningbouwinnovatie samen. Dat zijn kansen die we niet mogen missen’, stelt Koning. ‘Daarom hebben we met volle overtuiging de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen ondertekend. De focus ligt op toekomstbestendig en snel bouwen.’

Schoner, sneller en flexibeler

De Leidse wethouder Fleur Spijker (D66) ziet in haar stad allerlei mogelijkheden voor conceptueel bouwen. Niet alleen om versneld aan die behoefte te voldoen, maar ook om een ruimtelijke kwaliteitsslag te maken in verouderde wijken. Recent bezocht ze het project Statendijck, waar enkele woningen in de bestaande woonwijk zijn ‘ingebreid’.

Spijker: ‘Ik sta er versteld van hoe snel die woningen daar worden neergezet. Eigenlijk worden die niet gebouwd, maar in elkaar geschroefd. De overlast voor omwonenden is gering en duurt veel korter. De panelen worden in de fabriek gemaakt, aangeleverd en in elkaar gezet, waardoor er bijna geen restafval meer op de werklocatie ligt. De bouw is schoner, sneller en flexibeler. De woningen zijn ook snel uit elkaar te schroeven en daarmee circulair.’

Lees het volledige artikel in het VNG Magazine van 4 juni 2021.

De Bouwstroom

Met het programma De Bouwstroom ondersteunen Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen woningcorporaties. Meerdere corporaties, bouwers en industriële bedrijven werken binnen De Bouwstroom al structureel samen bij de bouw van betaalbare sociale huurwoningen. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiëntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie.