Samen 1000 woningen inkopen als Drentse Bouwstroom

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Een kostenbesparing van 25 procent: dat willen zes woningcorporaties. Daarom bundelen ze de krachten in Bouwstroom Drenthe. Samen kopen ze de komende vijf jaar 1000 betaalbare woningen in bij marktpartijen.

In Bouwstroom Drenthe werken de Drentse corporaties Actium, Domesta, Woonservice, Woonconcept, Lefier en het Groningse Wold & Waard samen met marktpartijen Dura Vermeer en Trebbe Wonen.

Inkoopsamenwerking

De Drentse corporaties werken al sinds 2012 samen op het gebied van inkoop. ‘Deze inkoopsamenwerking wilden we uitbreiden naar de inkoop van betaalbare nieuwbouw’, vertelt Elles Dost, bestuurder van Lefier. ‘Om passende sociale nieuwbouwwoningen betaalbaar te houden willen we innovatie uit de markt halen, snellere doorlooptijden en besparen op de kosten. Minimaal 25 procent besparen in vijf jaar. De twee marktpartijen in Bouwstroom Drenthe hebben zich aan deze kostenbesparing gecommitteerd.’

Vertrouwen opbouwen

Voordat Bouwstroom Drenthe van start ging, is geïnvesteerd in elkaar beter te leren kennen en het opbouwen van vertrouwen. Dost adviseert om daar echt de tijd voor te nemen, want alleen met commitment op alle vlakken wordt zo’n samenwerking een succes. Daarna hebben de corporaties gekeken of het lukt om een constante bouwstroom van 200 woningen per jaar te realiseren. Dost: ‘Veel corporaties hebben al lopende afspraken, deze 200 woningen komen daar bovenop.’

Het is belangrijk dat ook andere organisaties bij de Bouwstroom aanhaken. ‘Denk aan gemeenten om met hen te praten over beschikbare bouwlocaties, bouwvergunningen en flora- en faunavergunningen, maar ook aan netbeheerders. Het zou mooi zijn als we hiervoor een eenvoudige standaardprocedure hebben, zodat we daadwerkelijk tempo kunnen maken.’

Vijvermanagementteam

Om de uitvoering handen en voeten te geven heeft Bouwstroom Drenthe een zogenoemd vijvermanagementteam geformeerd. Hierin zijn de zes woningcorporaties, Dura Vermeer en Trebbe Wonen vertegenwoordigd en zij gaan als één team de bouwstroom ontwikkelen. Dost vult aan: ‘De opdracht aan het team is ook om rekening te houden met de belangen van de huurders, die waarde hechten aan betaalbaarheid, veiligheid en comfort.’

Tot slot geeft ze nog een tip voor corporaties die met een soortgelijk traject aan de slag gaan: ‘Als corporatie moet je een stukje autonomie uit handen kunnen geven, anders gaat het niet lukken. Uiteindelijk bouwen we allemaal voor dezelfde huurder. Ik wil bestuurders dan ook meegeven: geef het team de ruimte om alles ten uitvoer te brengen en ga niet overal op zitten.’

Vijvermanagementteam geposeerd op en rond een trap

Foto: Peter Linders

Woningcorporaties stimuleren anders te werken om nieuwbouw sneller, innovatiever en vaak goedkoper te realiseren. Dat is het doel van De Bouwstroom. Met het programma De Bouwstroom ondersteunen Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen corporaties bij deze verandering in denken en doen.