Sneller en meer huizen bouwen met programma De Bouwstroom

Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap

Het tempo van de bouw van nieuwe woningen is te laag om aan de grote vraag op de woningmarkt te kunnen voldoen. Veel corporaties ontwikkelen hun woningen nog op een traditionele manier en vaak doen zij dat ieder voor zich. Hier liggen kansen voor verbetering.

Met het programma De Bouwstroom willen Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen corporaties stimuleren anders te werken.

Doet u mee?

In de nieuwe brochure Programma De Bouwstroom vindt u meer informatie over de achtergrond, werkwijze en instrumenten en ondersteuning. Ook leest u praktijkervaringen van koplopers. Hopelijk inspireert dit u. Doet u mee?

Sneller, innovatiever en goedkoper

Door conceptueel bouwen kan de corporatie bestaande woningconcepten inkopen op de markt, in plaats van zelf te ontwikkelen. Een volgende stap is collectief opdrachtgeverschap, waarbij meerdere corporaties de vraag bundelen. Dat zorgt voor continuïteit en voorspelbaarheid. Industrie en bouwers kunnen zo hun productiecapaciteit optimaal benutten waarmee er ruimte is voor innovatie en kostprijsverlaging.

Corporaties kunnen door deze samenwerking nieuwbouw sneller, innovatiever en vaak goedkoper realiseren. Hierdoor neemt de beschikbaarheid van sociale huurwoningen toe.

Verandering in denken en doen

Deze andere manier van werken vraagt om een verandering in denken en doen. Dat is niet in één dag te realiseren. Een stapsgewijze transitie is nodig. Aedes en het Netwerk Conceptueel Bouwen willen corporaties daarbij landelijk en regionaal ondersteunen met het programma De Bouwstroom.

De Bouwstroom is een dynamisch programma en nog volop in ontwikkeling. Ondertussen gaat het al wel van start, want de urgentie en noodzaak van betaalbare nieuwbouw maakt dat we niet kunnen wachten.