Compensatie huurbevriezing: ‘Investeringen corporaties meer dan ooit nodig’

Nieuws Nieuws · 21 april 2021
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

‘Het is goed dat het kabinet woningcorporaties compenseert voor de huurbevriezing, maar we houden zorgen over de investeringsmogelijkheden op langere termijn. Te veel mensen wachten op een betaalbare woning. Onverwachte ingrepen maken het lastiger volop door te gaan met onze plannen, dat kunnen we ons niet permitteren’, aldus Aedes-voorzitter Martin van Rijn.

De huren van sociale huurwoningen gaan dit jaar niet omhoog, besloot minister Ollongren in februari in reactie op een door de Tweede Kamer aangenomen motie. De minister realiseert zich dat verhuurders daardoor inkomsten mislopen en minder kunnen investeren in bijvoorbeeld nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Gezien het belang daarvan heeft het kabinet structureel 200 miljoen euro beschikbaar gesteld om verhuurders te compenseren. In een brief aan de Tweede Kamer van 20 april 2021 beschrijft ze hoe die compensatie eruit ziet.

Compensatie verhuurders

  • Voor woningcorporaties en grote particuliere verhuurders wordt het tarief van de verhuurderheffing verlaagd. Daarmee wordt de verhuurderheffing per 1 januari 2022 verlaagd met 150 miljoen. De minister realiseert zich dat de impact daarvan wel per corporatie verschillend is.
  • Voor overige verhuurders, waaronder kleine particuliere verhuurders, heeft het kabinet 40 miljoen euro vrijgemaakt. Daarmee gaat de minister één of meerdere subsidieregelingen inrichten.
  • Met de resterende 10 miljoen zet de minister de regeling voort voor de nieuwbouw van onzelfstandige eenheden voor kwetsbare groepen en specifiek studenten.

Aedes: ‘Corporaties willen volle kracht vooruit’

De compensatie voor corporaties komt wat lager uit dan een eerder berekening van het financiële effect en gaat pas volgend jaar in. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Het is goed dat er een compensatieregeling getroffen is, dat is een onderkenning van de noodzaak van de investeringen van corporaties. Tegelijkertijd gaan we er toch wat op achteruit terwijl er nog steeds onzekerheid is of we op langere termijn al die investeringen wel kunnen betalen. Corporaties willen volle kracht vooruit en dat is meer dan ooit nodig.’ Ook minister Ollongren onderkent in haar brief het financiële tekort op langere termijn. Zoals eerder verwijst ze naar het komend kabinet voor een structurele oplossing.