Aedes: Overheid moet bestaansminimum verhogen om toenemende armoede te bestrijden

Nieuws Nieuws · 17 augustus 2023
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Het aantal Nederlanders dat in armoede leeft, zal toenemen richting 1 miljoen als het demissionaire kabinet niet snel nieuwe maatregelen neemt. Dat meldt vandaag het Centraal Planbureau (CPB) in zijn meest recente raming.

Aedes is van mening dat deze conclusie wederom benadrukt dat het bestaansminimum verhoogd moet worden om te voorkomen dat mensen de komende jaren geld tekort komen en mogelijk hun huur niet meer kunnen betalen. Dit is in lijn met de aanbevelingen van de Commissie Sociaal Minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen: 'De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen om mensen een goed bestaansminimum te bieden. Ook veel huurders van corporatiewoningen hebben moeite om rond te komen.'

Sociaal minimum verhogen

De Commissie Sociaal Minimum onderzocht wat verschillende huishoudtypen nodig hebben om rond te kunnen komen en om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Het rapport verscheen op 30 juni 2023

De commissie adviseert het sociaal minimum te verhogen via de bijstand, het minimumloon en bijvoorbeeld ook de huurtoeslag. Verder moet het systeem toegankelijker en eenvoudiger worden. Aedes steunt de aanbevelingen: te veel huurders hebben moeite om rond te komen, ondanks dat ze in een betaalbaar huurhuis wonen. Aedes pleit al langer voor een structurele verhoging van het sociaal minimum voor mensen met een betaalrisico.