Aedes: Verhogen huurtoeslag noodzakelijke bijdrage aan bestaanszekerheid

Persbericht Persbericht · 19 september 2023
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Het demissionaire kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat de huurtoeslag het komende jaar omhoog gaat met zo’n € 34 per maand, waarmee zo'n € 750 miljoen is gemoeid. Voor het kindgebondenbudget is € 1 miljard extra ingeruimd. Martin van Rijn: 'Dit kabinet laat gelukkig zien oog te hebben voor de bestaanszekerheid voor een grote groep mensen. Het is helemaal terecht dat er in de troonrede veel aandacht is voor goede betaalbare woningen. Het is noodzakelijk dat er meer regie komt om betaalbare woningen te bouwen, extra locaties aan te wijzen, financiële steun te geven en huurders beter te beschermen.'

Huurtoeslag efficiënt middel

Het is goed dat het kabinet inziet dat de huurtoeslag en andere toeslagen momenteel het meest efficiënte middel zijn om kwetsbare mensen te ondersteunen. Zo lang minimuminkomens niet afdoende zijn, moet ingezet worden op het verbeteren van toeslagen die goed werken, zoals de huurtoeslag.

Eenmalige huurverlaging corporaties

Corporaties hebben er dit jaar met de eenmalige huurverlaging voor de meest kwetsbare huurders voor gezorgd dat in 2023 de huur gemiddeld bijna €50 per maand lager uitkomt dan in 2022. Van de afgeschafte verhuurderheffing gaat daarmee een groot deel naar betaalbare huren. Voor corporaties is het de komende jaren wel nodig dat de huren kunnen stijgen in lijn met de gemaakte afspraken uit de NPA zodat ze kunnen blijven investeren in nieuwbouw en verduurzaming.

Het is helemaal terecht dat er in de troonrede veel aandacht is voor goede betaalbare woningen. Het is noodzakelijk dat er meer regie moet komen om betaalbare woningen te bouwen, extra locaties aan te wijzen, financiële steun te geven en huurders beter te beschermen.
Martin van Rijn
Martin van Rijn
voorzitter Aedes

Doorgaan met wetgeving

Gelukkig is de wetgeving die helpt om het woningtekort te lijf te gaan en verder te verduurzamen niet controversieel verklaard. Als de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting, de Wet Betaalbare huur en de nieuwe Warmtewet van kracht worden, komen er instrumenten die nieuwbouw en verduurzaming echt kunnen versnellen. Maar we moeten ook nu al doorgaan met het uitvoeren van de Nationale Prestatieafspraken en het versnellen van de woondeals die in alle regio’s zijn afgesproken. Er moeten snel bouwlocaties komen om genoeg betaalbare (sociale) woningen te bouwen.

Startbouwimpuls naar betaalbare woningen

Het enorme aantal aanvragen voor de Startbouwimpuls (SBI) subsidie laat zien dat er genoeg plannen zijn om op korte termijn te gaan bouwen. Het kabinet heeft € 50 miljoen extra subsidie toegezegd bovenop de € 250 miljoen die al bekend was, waarvan de helft naar betaalbare woningen gaat. Aedes vindt dat een groter deel van de subsidiepot voor betaalbare woningen gereserveerd moet worden. De behoefte aan woningen voor lage en middeninkomens is eenvoudigweg het grootst.