Eerste werkbezoek minister de Jonge aan corporatiesector

Nieuws Nieuws · 12 januari 2022

Hugo de Jonge, de kersverse minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bracht op woensdag 12 januari een werkbezoek aan Den Haag Zuidwest, waar de komende jaren een groot herontwikkelingsproject wordt  uitgevoerd. Hij bezocht een spreekuurwoning en ging vervolgens in Ontmoetingscentrum Morgenstond in gesprek met Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, en Mohamed Baba, bestuursvoorzitter van Haag Wonen. Tijdens het werkbezoek is de minister bijgepraat over de actuele opgaven die er nu liggen voor de sociale volkshuisvesting.

In het herontwikkelingsgebied Den Haag Zuidwest worden de komende jaren vele woningen verbeterd en vernieuwd. Er worden woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouwwoningen. Er komen meer woningen terug dan er nu staan en daarnaast wordt een deel van de bestaande woningen verder verbeterd en verduurzaamd, zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd, energiezuiniger worden en toch betaalbaar blijven.

Door op deze locatie groot onderhoud en woningverbetering te combineren met nieuwbouw, krijgt Morgenstond méér comfortabele en energiezuinige woningen. Dat is met het nijpende woningtekort hard nodig. Tegelijkertijd blijven woningen met een lagere huurprijs behouden, zodat ook huurders met lagere inkomens een energiezuinig en comfortabel thuis hebben. De vernieuwingsplannen dragen bij aan de leefbaarheid van de wijk en de versterking van Zuidwest.

werkbezoek minister Hugo de Jonge en Martin van Rijn

Huge de Jonge, minister voor VRO en Martin van Rijn, voorzitter Aedes op werkbezoek.

Tijdens dit eerste werkbezoek aan de sociale volkshuisvesting stonden de opgaven van woningcorporaties in Nederland centraal: voldoende woningen, betaalbare woningen, verduurzamen van de voorraad en daarbij ook zorgen voor leefbare wijken. Hier staan de beperkte middelen van corporaties tegenover. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘De definitieve afschaffing van de verhuurderheffing is een belangrijke voorwaarde voor woningcorporaties om aan hun verplichtingen de komende jaren te kunnen voldoen. De recent gemaakte afspraken over de afschaffing van de eerste 500 miljoen kunnen de basis zijn voor vervolgafspraken.’ Van Rijn benadrukte dat de sector samen met 33 samenwerkingspartners hun huiswerk al hebben gedaan in de vorm van de ActieAgenda Wonen.

‘Minister de Jonge kan direct met de uitvoering van de ActieAgenda aan de slag. Het wordt hoog tijd dat we met elkaar deze plannen gaan realiseren, zodat er voor iedereen een betaalbare en goede woning beschikbaar is; nu én in de toekomst.’

Het is belangrijk dat de woningcorporaties kunnen doen wat ze moeten doen. Namelijk het bouwen en verduurzamen van sociale huurwoningen en zorgen voor het verbeteren van de wijken en buurten. Ik kijk ernaar uit om samen met de corporaties aan de slag te gaan, zodat mensen kunnen rekenen op een goede, duurzame en betaalbare huurwoning in een leefbare wijk.
Hugo de Jonge
minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening