Ruime meerderheid kiezers: help ouderen om kleiner te gaan wonen

Ouderen moeten financieel geholpen worden om kleiner te gaan wonen, vinden bijna zeven op de tien kiezers. Ook vindt meer dan de helft van de kiezers dat sociale huurwoningen prioriteit moeten krijgen bij het bouwen van woningen. Dat blijkt uit het WoonKiesKompas, dat inmiddels meer dan 100.000 keer bezocht werd.

Behalve meer nieuwbouw kan ook doorstroom en daardoor een beter gebruik van de huidige woningvoorraad een bijdrage leveren aan het bestrijden van de wooncrisis. Die doorstroom wordt bijvoorbeeld bevorderd als ouderen kleiner gaan wonen en hun huis beschikbaar komt voor een gezin dat wacht op een woning. Bijna zeven op de tien (68 procent) van de Nederlanders vindt dat ouderen daar financieel bij geholpen moeten worden.

Doorstroom ouderen bevorderen

Kenniscentrum Platform31 voerde onlangs een quickscan uit naar een effectieve aanpak van doorstroming van senioren. Het onderzoek leverde vijf interventie-categorieën op. Naast financiële hulp zijn dat passend aanbod, op weg helpen, ontzorgen en voorrang. Gemeenten en woningcorporaties zetten vaak meer instrumenten naast elkaar in. Lokale samenwerking, luisteren naar ouderen en maatwerk leveren, zijn de succesfactoren bij doorstroming.

Prioriteit sociale huurwoningen en verhuurderheffing

Uit het WoonKiesKompas blijkt tevens dat meer dan de helft (55 procent) van de deelnemers vindt dat bij het bouwen van woningen sociale huurwoningen prioriteit moeten krijgen. Nog iets meer mensen (57 procent) vindt overigens dat de belasting op sociale huurwoningen (verhuurderheffing) voor verhuurders volledig moet worden afgeschaft. Woningcorporaties betaalden sinds 2013 miljarden aan deze belasting en konden daardoor een kleine 100.000 woningen minder bouwen.  

Meer mensen in aanmerking

Overigens vindt bijna zes op de tien Nederlanders (59 procent) dat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog moet, zodat meer mensen er voor in aanmerking komen. Nu komen huishoudens met een inkomen boven 40.000 euro niet in aanmerking, terwijl velen van hen nauwelijks een vrije sector huurwoning of een koophuis kunnen vinden.

Verantwoording

Het WoonKiesKompas is gemaakt door Kieskompas BV, die naast het algemene Kieskompas ook stemwijzers maakt voor specifieke thema’s. VEH, Woonbond en Aedes werkten mee aan het WoonKiesKompas, dat op 17 februari online ging en inmiddels meer dan 100.000 keer werd bezocht. Ruim 3.500 Nederlanders gaven anoniem persoonlijke gegevens (geslacht, leeftijd, opleiding, provincie en stemgedrag). Op basis daarvan kan Kieskompas de resultaten generaliseren naar alle inwoners van Nederland. Zodoende laten ze een goed beeld zien van de opinies van Nederlanders over de belangrijkste vraagstukken met betrekking tot wonen

Lees meer over