Strijdlustige politici maken zich hard voor betere woningmarkt

Nieuws Nieuws · 4 maart 2021

Wonen benaderen als een grondrecht of vertrouwen op de werking van de woningmarkt? Dat leek de meest bepalende scheidslijn voor de standpunten van de twaalf politici die deelnamen aan het Woondebat dat door Aedes en de Woonbond werd georganiseerd. Ze maakten er een levendig en af en toe scherp debat van.  

Twaalf kandidaat-Kamerleden namen woensdagmiddag 3 maart deel aan het ‘Kies voor Wonen-debat’. Vanuit een studio in Den Haag kregen ze allen de gelegenheid voor een pitch over hun aanpak en discussieerden ze in vier ronden over woningnood, leefbare wijken, verduurzaming en betaalbaar wonen. Gedurende het debat werd aan bijna duizend digitale toeschouwers regelmatig hun mening gevraagd. Aan het eind riepen zij SP-Kamerlid Sandra Beckerman uit tot de meest verrassende deelnemer.

Politici in een studio met elkaar in debat

Deelnemers Woondebat op alfabetische volgorde:
CDA – Julius Terpstra / ChristenUnie – Pieter Grinwis / D66 – Rob Jetten / FvD – Wybren van Haga  / GroenLinks – Paul Smeulders / PvdA – Henk Nijboer / Partij voor de Dieren – Eva van Esch / PVV – Alexander Kops / SGP – Roelof Bisschop / SP – Sandra Beckerman / VVD – Daniel Koerhuis / 50Plus – Raymond Brood 

Stevige discussies

Het woningtekort is zo’n evident probleem, dat iedereen er iets aan wil doen. Toch stond dat op een aantal punten een scherpe politieke discussie niet in de weg. Waar de ene partij zich vooral zorgen maakt over het tekort aan sociale huurwoningen, wil de andere vooral de focus leggen op middenhuur en koop.  

Ook in de discussie over leefbare wijken kwamen duidelijke tegenstellingen aan het licht. Wijken bouw je gemengd en voor de toekomst, vond de een. Daar werd tegenover gezet dat je geen sociale huurwoningen moet bouwen op dure locaties. Sommigen pleiten voor een nieuwe wijkaanpak, terwijl anderen vinden dat de overheid dat helemaal niet hoeft te regelen. Tijdens de discussie over betaalbaarheid kwam het recente politieke akkefietje over de plotselinge huurbevriezing nog aan de orde. Wat de één een goed resultaat noemt, is volgens de ander een maatregel met een averechts effect op investeringen.  

‘Blij met inhoudelijk debat’

Aedes-voorzitter Martin van Rijn vindt het mooi dat er een inhoudelijk debat gevoerd werd: ‘Veel punten sluiten aan bij onze plannen voor investeringen, gecombineerd met de sociale kant, zoals in onze Actieagenda Wonen. Die kan zo in een regeerakkoord, als ik het zo hoor.’ Woonbond-directeur Zeno Winkels sloot daarbij aan: ‘Klopt, veel van de wensen van de Kamerleden staan daar al in, we gaan ‘m nog wat beter uitleggen. En mensen die hun stem nog willen bepalen, kunnen terecht op ons WoonKiesKompas.'