Verkiezingsdebatten gaan vooral over wonen

Nieuws Nieuws · 10 maart 2022

Over een week is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar staat ‘wonen’ in veel gemeenten centraal. En dan vooral het tekort aan betaalbare (huur)woningen. Reden voor veel regionale omroepen, woningcorporaties en gemeenten om wonen aan de orde te stellen in de (online) debatten die ze organiseren.

Regionale RTV

Grote steden of grote corporaties organiseren debatten, zoals het RTV Utrecht Woondebat op 5-6 maart, het Grote Woondebat op 7 maart van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) of Het Grote Haags Verkiezingsdebat op 8 maart. De Rotterdamse Maaskoepel vraagt in een breed gedragen manifest #GewoonWonen aandacht voor (sociale huur)woningen. Maar ook kleinere corporaties, al dan niet gebundeld, zijn op dit vlak actief. Zoals de Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard. De corporaties in deze regio organiseerden gezamenlijk het WonenDebat 2022 waaraan bijna alle fracties deelnamen.

Andere ludieke acties

De Gooise corporaties ontwikkelden onder de vlag Stem verstandig #kiesvoorwonen een stemwijzer. En op 8 maart ontsteken 3 Leidse corporaties een kampvuur voor een kampvuurgesprek met fracties over wonen. En zo zijn er nog tal van creatieve voorbeelden.

Heb je ook (nog) een leuke activiteit die het vermelden waard is? Mail deze dan naar [email protected]

Input voor coalitieakkoord

En vooruitlopend op de verkiezingsuitslag hebben De Woningstichting en Idealis in Wageningen al input aangeleverd voor het coalitieakkoord: Samen voor de stad (pdf)