Structurele reparatie koopkracht minima noodzakelijk

Nieuws Nieuws · 17 maart 2022
Experts
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Richard Bos
Senior lobbyist

Ruim 1 miljoen mensen hebben een laag inkomen. Voor deze groep is daling van de koopkracht extra nijpend. De Landelijke Armoedecoalitie vraagt daarom in een brief aan de Tweede Kamer met spoed inkomens te repareren. Daarnaast is er een structurele oplossing nodig.

De Landelijke Armoedecoalitie is, net als Aedes die de brief mede heeft ondertekend, blij met de eerste stap die het kabinet heeft gezet in het repareren van de koopkracht voor de laagste inkomens. Maar het is niet voldoende.

De Armoedecoalitie vraagt de Tweede Kamer daarom:

  • Maatregelen te nemen waardoor iedereen structureel voldoende en voorspelbare inkomsten heeft. De Armoedecoalitie doet voorstellen hiervoor.
  • Haast te maken met de aangekondigde herijking van het sociaal minimum.
  • Een integrale agenda te maken voor het aanpakken van armoede, schulden en urgente noden, met aandacht voor (vroeg)signalering en preventie.
  • Met spoed een oplossing te bieden voor de enorm stijgende energieprijzen. Bijvoorbeeld door de gerichte compensatie voor alle Nederlanders op of onder de armoedegrens te verhogen met € 1.000 zoals ook de G4 bepleit.

Meer urgentie voor preventie

Naast het mede ondertekenen van de oproep van de Armoedecoalitie, roept Aedes in een eigen brief aan de Tweede Kamer op tot meer urgentie voor het sneller vormgeven van initiatieven als de Voorzieningenwijzer. Want preventie van schulden heeft nog te weinig aandacht.

Acute en specifieke inkomensondersteuning is in onze ogen noodzakelijk.
Jeroen Pepers
Jeroen Pepers
Directeur Aedes

Woningcorporaties maken zich grote zorgen over de financiële effecten voor huishoudens in corporatiewoningen. En niet alleen over de financiële gevolgen, maar ook over gevolgen voor de gezondheid en sociale effecten voor mensen met schulden. Het risico op (verdergaande) armoede en oplopende schulden is enorm.

Binnen hun mogelijkheden bieden woningcorporaties maatwerk aan huishoudens met een lager inkomen. Maar ze zien ook dat er vooral sprake is van een structureel inkomensprobleem. Dit vraagt om gerichte inkomensondersteuning op korte termijn.

Kijk ook eens bij