Schulden en huisuitzettingen

Als een huurder vanwege schulden een huurachterstand heeft, is de uiterste consequentie huisuitzetting. Dat is een ingrijpend middel dat corporaties liever niet inzetten. Corporaties zetten daarom in op vroegsignalering. Aedes doet jaarlijks onderzoek naar huisuitzettingen en huurachterstanden bij corporaties.

Experts
Foto van Rob Ravestein
Rob Ravestein
Belangenbehartiger
Bart de Jonge
Bart de Jonge
Belangenbehartiger

In de praktijk

Handreikingen & instrumenten

Convenant vroegsignalering
Publicaties, handreikingen en onderzoek