Ondertekening intentieverklaring voortzetten schuldhulpverlening

Nieuws Nieuws · 1 november 2022
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Het ministerie van Sociale Zaken, Aedes en bijna 30 koepels van schuldeisers, schuldhulpverleners en overheidsdiensten ondertekenden op 31 oktober 2022 de intentieverklaring Samen schuldregelingen redden. Met het ondertekenen van de intentieverklaring geven schuldeisers en schuldhulpverleners aan dat ze zich gezamenlijk inzetten om mensen in schuldregelingen te blijven helpen. Minister Schouten voor Armoedebeleid:  ‘Mensen perspectief geven, dat is waar het om draait.’

Zicht op een nieuwe start

Het is belangrijk dat mensen in schuldregelingen niet verder in de knel komen door de huidige economische omstandigheden. Ze moeten zicht houden op een nieuwe start. Nu is het zo dat een schuldenregeling eindigt als betrokkenen zich niet aan de voorwaarden houden. Bijvoorbeeld als er nieuwe schulden ontstaan door de gestegen energieprijzen. Met de intentieverklaring spreken schuldeisers en schulphulpverleners uit dat ze hulp niet beëindigen als mensen buiten hun schuld tijdelijk hun afspraken niet na kunnen komen.

De intentieverklaring loopt vooralsnog tot 1 juli 2023. Eind maart 2023 word gekeken of de landelijke maatregelen voldoende effect hebben.

Groepsfoto van de ondertekenaars van de Intentieverklaring Samen schuldregelingen redden samen met 2 ervaringsdeskundigen

De ondertekenaars van de intentieverklaring, samen met 2 ervaringsdeskundigen.
Foto: Tjitske Sluis / NVVK

Verbreding Waarborgfonds saneringskredieten

Het is de verwachting dat op 1 december 2022 het Waarborgfonds saneringskredieten wordt verbreed en verlengd voor een periode van 6 maanden. Dit betekent dat dan ook mensen die beginnen aan een minnelijke schuldregeling en geen aflossingscapaciteit hebben, in aanmerking kunnen komen voor saneringskrediet. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Aandacht voor individuele situaties

Het aantal mensen met huurschulden lijkt vooralsnog niet toegenomen. Corporaties beseffen wel dat veel mensen op dit moment minder te besteden hebben of zich er zorgen over maken. Naast de algemene kabinetsmaatregelen, zoals het instellen van een energieplafond, is het nodig om aandacht te houden voor individuele situaties. Dat geldt bij het voorkomen van schulden, maar ook bij het vroegtijdig signaleren en helpen oplossen van mensen die schulden maken.

In de onlangs gepubliceerde Gereedschapskist Aanpak schulden en armoede bundelde Aedes aanpakken en voorbeelden uit de praktijk van woningcorporaties. Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen, signaleren en oplossen van huurachterstanden.

Kijk ook eens bij