Ombudsman: 'Vroegsignalering van schulden bij gemeenten kan beter'

Nieuws 14 maart 2024
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Er bestaan te grote verschillen tussen gemeenten bij het vormgeven van vroegsignalering van schulden, en hoe ze met de signalen omgaan. Dit concludeert de Nationale Ombudsman in het onderzoek Hoe eerder, hoe beter.

Vroegsignalering werkt

Over de waarde van vroegsignalering bestaat geen misverstand. Hoe eerder bekend is dat burgers in de schulden zijn geraakt, hoe beter. Daarbij is het belangrijk de mogelijke oorzaken te achterhalen. Zodat naast schuldhulpverlening, ook aanvullende hulp kan worden geboden.

Maar vervolgens gaan gemeenten verschillend met de vroegtijdige signalen om. Sommige gemeenten maken direct persoonlijk contact met een huishouden, terwijl andere alleen een e-mail sturen. Daardoor ontstaan er verschillen in hoeveel burgers gemeenten daadwerkelijk bereiken en hen kunnen helpen. De Ombudsman pleit dan ook voor minimumvereisten voor de aanpak van vroegsignalering door gemeenten. 

Kennisuitwisseling en samenwerking

Daarnaast vergt vroegsignalering en eventuele schuldhulpverlening ook vakbekwaamheid. Meer kennisuitwisseling tussen gemeenten, monitoren en evalueren van het proces zijn daarbij onontbeerlijk.

Ook pleit de Ombudsman om de samenwerking met vastelastenpartners, waaronder corporaties, verder de versterken. Op die manier ontstaat er sneller zicht op eventuele grotere schuldproblemen en kan ook sneller en effectiever hulp worden geboden. Tot slot vraagt het rapport aandacht voor het bevorderen van sociaal incasseren door vastelastenpartners.

Corporaties

Hoewel het rapport vooral de aandacht richt op de rol van gemeenten, wordt ook gesteld dat de samenwerking tussen gemeenten en vastelastenpartners beter kan. Dat geldt met name voor de gegevensuitwisseling. Dit beeld kwam ook naar voren in de Corporatiemonitor Huurachterstand en huisuitzettingen 2023

Aedes pakt de aanbeveling op dat we de samenwerking moeten versterken en gaat hierover in gesprek met de brancheorganisaties van onder meer de energieleveranciers en verzekeraars.

Lees meer over