Aedes-Magazine 3/2023: Hoe blijft wonen betaalbaar?

Nieuws Nieuws · 15 september 2023
Experts
Margriet Pflug
Contentspecialist
Natasja Verheij
Contentspecialist

Veel mensen met een minimuminkomen hebben te weinig geld om van te leven. ‘Een urgent probleem’ zegt Koen Caminada van de Commissie sociaal minimum, die een appel doet op de overheid om uitkeringen, minimumloon en toeslagen te verhogen. Woningcorporaties dragen hun steentje bij aan betaalbaar wonen door onder andere huren te matigen en huizen te verduurzamen. Welke rol kunnen verleidingstechnieken daarin spelen?

Lees dit en meer in de online versie van Aedes-Magazine.

Geen editie missen?
Een abonnement is gratis!

Overleven op het sociaal minimum

Het inkomen van mensen die rond het sociaal minimum leven is te laag is om van rond te komen, dat constateerde de Commissie sociaal minimum deze zomer. Maar niet alleen de ontoereikende inkomens, ook de weeffouten in allerlei regelingen leveren veel stress op. ‘Leven in armoede beperkt je denkvermogen.’

Burgers verleiden – in hun eigen belang

Juist de mensen die huurtoeslagen en energiesubsidies het hardst nodig hebben, weten de weg ernaartoe vaak niet te vinden. Hoe komt dat? En kunnen corporaties daar iets aan doen? Volgens gedragseconoom Eva van den Broek kun je aan 4 knoppen draaien om mensen te verleiden.

Omlaag met die energierekening!

Energiearmoede is een groeiend probleem voor mensen die het toch al niet zo breed hebben. Om daar wat aan te doen heeft woningcorporatie Mooiland grote verduurzamingsambities. Het doel: comfortabele woningen met betaalbare energierekeningen voor iedere bewoner.

Convenant brengt rust in schuldbemiddeling

Corporaties doen er, vaak in samenwerking met gemeenten en Kredietbanken, alles aan om huurders met problematische schulden uit de brand te helpen. Kan dit nog sneller en eenvoudiger om de doorlooptijd van 120 naar 12 dagen te brengen?

Splitsing Vestia

Fusies kent de corporatiesector inmiddels wel. Daarom is het extra bijzonder dat Vestia begin dit jaar is opgesplitst. Doel: 3 financieel gezonde corporaties die dichter bij de huurder staan. Hoe is dat gegaan en hoe ziet de toekomst eruit?