Armoedecoalitie: ‘Voer adviezen Commissie Sociaal Minimum zo snel mogelijk uit’

Nieuws Nieuws · 12 december 2023
Expert
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Deze zomer adviseerde de Commissie Sociaal Minimum onder andere om uitkeringen en minimumloon te verhogen. De Landelijke Armoedecoalitie, waarvan Aedes deel uitmaakt, vraagt aan de vooravond van de kabinetsformatie aan politici met klem de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum zo snel mogelijk uit te voeren. 

Armoede en kansenongelijkheid

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van organisaties die samen armoede en schulden aanpakken. Ze doen de oproep in een brief met bijlage aan de politici van alle partijen en in het bijzonder aan de partijen die gaan onderhandelen over een te vormen kabinet. Voor bijna 1 miljoen mensen is de maand te lang om te kunnen rondkomen, aldus de coalitie. De groep mensen die niet rondkomt is zeer divers. Het leidt tot kansenongelijkheid en een kloof tussen mensen die wel en niet mee kunnen doen.

‘Voer adviezen Commissie Sociaal Minimum uit’

Deze zomer adviseerde de Commissie Sociaal Minimum uitkeringen en minimumloon te laten stijgen zodat mensen in Nederland kunnen rondkomen en meedoen. De Landelijke Armoedecoalitie vraagt nu met klem aan politici de adviezen van de Commissie Sociaal Minimum zo snel mogelijk uit te voeren: ‘nú is het moment om woorden om te zetten in daden zodat deze groep mensen weer op volwaardige wijze mee kan doen en het vertrouwen in de overheid weer toeneemt.’

Hoofdpunten

  • Een nieuwe norm voor bestaanszekerheid in bestaande regelingen.
  • Een simpeler systeem van inkomensondersteunende regelingen en vooruitlopend daarop meer flexibiliteit voor het toekennen van inkomensondersteunende regelingen.
  • Voldoende sociaal werkers in wijken die bewoners helpen bij het vinden van regelingen.

Armoedecoalitie

De Landelijke Armoedecoalitie is een netwerk van landelijke partijen die zich vinden in het gezamenlijke doel om armoede en schulden aan te pakken. Aangesloten zijn: Aedes, ATD Vierde Wereld, Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, Burgerkracht De Pijler, CNV, FNV, Gemeente Utrecht, Horus, Ieder(in), Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland, Sociale Alliantie, SUNN, Valente, Werkplaats COMO, Woonbond, Armoedecoalitie Utrecht. De kenniscentra Movisie, Nibud en NVVK ondersteunen de coalitie.