Aedes steunt oproep om sociaal minimum en huurtoeslag te verhogen

Nieuws Nieuws · 3 juli 2023
Expert
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Verhoog het sociaal minimum om te voorkomen dat mensen de komende jaren geld tekortkomen. Dat kan via het minimumloon, de bijstand en de huurtoeslag. Dat adviseert een commissie aan minister Schouten van Armoedebeleid. Aedes steunt de oproep: ‘De overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen om mensen een goed bestaansminimum te bieden. Ook veel huurders van corporatiewoningen hebben moeite om rond te komen.’

Verhoog sociaal minimum en maak systeem eenvoudiger

De Commissie Sociaal Minimum, onder leiding van hoogleraar Godfried Engbersen, onderzocht wat verschillende huishoudtypen nodig hebben om rond te kunnen komen en om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Het rapport verscheen op 30 juni 2023. De commissie stelt dat ‘mensen met een laag inkomen de komende jaren tot honderden euro’s per maand tekortkomen, ondanks het geld dat in 2022 al is uitgetrokken om huishoudens te helpen’.

De commissie adviseert het sociaal minimum te verhogen via de bijstand, het minimumloon en bijvoorbeeld ook de huurtoeslag. Ook moet het systeem toegankelijker en eenvoudiger worden. Daarover verschijnt na de zomer een tweede rapport.

Aedes: huurtoeslag effectief instrument

Aedes steunt de aanbevelingen: te veel huurders hebben moeite om rond te komen, ondanks dat ze in een betaalbaar huurhuis wonen. Aedes pleit al langer voor het verhogen van het sociaal minimum voor mensen met betaalrisico. Aedes is ook blij dat dit rapport oproept om de huurtoeslag te verhogen in plaats van af te schaffen, zoals het kabinet van plan is. Sterker nog: het rapport stelt dat het verhogen van de huurtoeslag één van de meest kosteneffectieve maatregelen is om armoede te verminderen.

Betaalbaar wonen gezamenlijke verantwoordelijkheid

In het rapport is meegenomen dat de huur van veel sociale huurders met een inkomen rond het sociaal minimum per 1 juli omlaag ging naar 575 euro. Aedes: ‘Zo leveren woningcorporaties een belangrijke bijdrage aan betaalbaar wonen voor deze groep. Maar het blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van corporaties en de overheid, inkomensproblemen kun je niet alleen via de huur oplossen. Het blijft belangrijk het sociaal minimum doorlopend te herijken.’