Aedes: Volkshuisvesting moet topprioriteit volgend kabinet zijn

Persbericht Persbericht · 14 augustus 2023
Expert
Ernst Koelman
Woordvoerder

De wooncrisis wordt alleen maar erger, er dreigt een infarct voor de volkshuisvesting. Het volgende kabinet moet koers houden, regie nemen en doorpakken. Dat is de boodschap van Aedes aan alle politieke partijen die bezig zijn met hun verkiezingsprogramma’s. Woningcorporaties maakten met het huidig kabinet afspraken over betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbaarheid. Ze zijn al volop bezig die waar te maken, samen met andere partijen. De steun van een volgend kabinet blijft nodig.

Nederland kampt met een wooncrisis en er zijn extra belemmeringen opgedoemd. Woningcorporaties doen wat ze kunnen en hebben met gemeenten en provincies regiodeals gemaakt. Het is nu tijd om plannen om te zetten in uitvoering. Daarvoor is de steun van een kabinet nodig dat koers houdt, doorpakt en regie neemt. Volkshuisvesting verdient een centrale plek in het regeerakkoord.

Voorstellen aanpak woningcrisis

Aedes, brancheorganisatie van woningcorporaties, heeft alle politieke partijen een position paper aangeboden met voorstellen om uit de impasses op de woningmarkt te komen. Hieronder de 10 belangrijkste punten die Aedes aan alle partijen meegeeft voor hun verkiezingsprogramma’s.

De 10 punten voor de Volkshuisvesting

 1. Samen aanpakken en doorpakken 
  Woningcorporaties, marktpartijen, gemeenten, provincies en Rijk werken nauw samen aan betaalbare huren, nieuwbouw, verduurzaming en leefbare wijken met sociale en middenhuur. Met steun van een nieuw kabinet: volkshuisvesting is topprioriteit.
 2. Een minister van Volkshuisvesting pakt regie
  Er blijft een minister, bij voorkeur van Volkshuisvesting. Die zet plannen om in acties. En maakt een visie op ruimtelijke ordening met concrete locaties.
 3. Zorg dat woningcorporaties hun bijdrage kunnen blijven leveren
  Corporaties werken volop aan de prestatieafspraken die ze met het huidig kabinet maakten. Ze hebben echter op langere termijn onvoldoende middelen. Daarom krijgen ze meer investeringsruimte: de winstbelasting (VpB) wordt voor corporaties afgeschaft.
 4. Houd de nieuwbouw op gang. Zorg voor locaties.
  Het nieuw kabinet ondersteunt kansrijke nieuwbouwplannen. In iedere gemeente en ieder nieuwbouwproject moet minimaal 30% van de woningen een sociale huurwoning zijn. De regels voor corporaties om middenhuurwoningen te bouwen worden soepeler.
 5. Betaalbaar wonen en voldoende inkomen voor iedereen
  De overheid zorgt voor een adequaat bestaansminimum voor iedereen met huurtoeslag voor de laagste inkomens. Woningcorporaties houden huren betaalbaar, maar huur wordt niet ingezet als koopkrachtinstrument.
 6. Duidelijke regels en ruimte voor verduurzaming woningvoorraad
  Woningcorporaties lopen voorop in de verduurzaming van de Nederlandse woningvoorraad. Duidelijke regels met voldoende ruimte ondersteunen effectieve uitvoering.
 7. Werken aan gemengde en leefbare wijken
  Alle partijen investeren samen in leefbare wijken met verschillende woningen voor een gemengde bevolking. We werken samen aan wonen, zorg en welzijn.
 8. Investeer in woonvormen voor ouderen
  Het kabinet ondersteunt de totstandkoming van woonvormen voor ouderen,  gecombineerd met de juiste zorgvoorzieningen. Wonen, zorg en welzijn werken nauwer samen.
 9. Van opvang naar huisvesting
  Nederland investeert veel geld in (crisis)opvang. Dat geld wordt efficiënter besteed als we locaties gebruiken voor structurele huisvesting.
 10. Faciliteer lokale oplossingen
  Niet overal is een woningtekort. In sommige regio’s gaat het veel meer over leefbaarheid, behoud van voorzieningen en transitie van de woningvoorraad. Het volkshuisvestingsbeleid biedt ruimte voor regionale aanpakken.
Kijk ook eens bij

Klik op de afbeelding voor een volledige weergave.