ETS II - stimulans voor versnelling warmtetransitie?

Warmtenetwerk

dinsdag 18 april 2023 15:00 - 16:00
online
0,-

Op 18 april a.s. organiseert de programmaraad Wet- en Regelgeving van Stichting Warmtenetwerk een boeiend en informatief webinar met als onderwerp: ETS II (Emissions Trading System). Wat houdt ETS II precies in en waar dienen de markt en de consumenten rekening mee te houden?

Eind 2022 bereikte Brussel een akkoord over een hervorming van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Het bestaande systeem wordt dan uitgebreid, wat moet leiden tot een CO₂-emissiereductie van 62% in 2030. Vanaf 2027 start een tweede systeem waarin een CO₂-prijs gaat gelden voor de Gebouwde Omgeving en Transport.

De volgende vraagstukken komen tijdens het webinar aan bod: 

  • Klopt het dat consumenten -huurders en woningbezitters- al vanaf 2027 moeten gaan betalen voor de CO2-uitstoot die hun eigen ruimteverwarming veroorzaakt?
  • Wat betekent dit voor een woningcorporatie?
  • Welke impact heeft dit op bestaande en toekomstige warmtebronnen?
  • Hoe verandert de financiële business case voor warmtenetten als gevolg van deze maatregel?
  • Hoe zullen de geldstromen gaan lopen? Moeten bewoners zelf rechten kopen, moet de corporatie dat doen? Wat is de rol van de warmteleverancier bij deze verrekening?
  • Dit geldt pas vanaf 2027: waarom zou ik mij daar nu al druk om moeten maken?

 Jos Cozijnsen, emissie-expert van de Climate Neutral Group informeert u over het ETS II en de gevolgen hiervan. Het webinar wordt geopend en geleid door de voorzitter van de programmaraad, Michelle de Rijke.
 
Kortom: een zeer actueel webinar om u te informeren over deze materie!

Expert
Robin van Leijen
Belangenbehartiger