Flexwoningen en de Omgevingswet

Platform 31

donderdag 4 april 2024 13:00 - 14:00
Online
Online evenement
0,-

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden, de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. De wet bundelt en vereenvoudigt regels en brengt procedures samen. Dat klinkt mooi op papier, maar wat betekent de Omgevingswet voor de realisatie van flexwoningen? En hoe waarborg je de beoogde versnelling?

Deze webinar wordt georganiseerd in samenwerking met RVO/Expertteam Woningbouw, Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Assen.

Voor wie?

Gemeenten, woningcorporaties, provincies, ontwikkelaars, bouwers, rijk, ontwerpers, kennisinstellingen, woningzoekenden: iedereen die baat heeft bij snel woningen realiseren.