Aedes: Fiscale behandeling ‘voorziening groot onderhoud’ moet duidelijk zijn

Nieuws Nieuws · 30 april 2021

De Belastingdienst heeft een aantal corporaties benaderd om een vaststellingsovereenkomst te sluiten over een door hen gevormde zogeheten ‘voorziening groot onderhoud’. Belastinginspecteurs bepalen of ze met een woningcorporatie zo’n overeenkomst sluiten. Aedes pleit omwille van rechtsgelijkheid voor een voor alle corporaties geldende overeenkomst.

Voorziening groot onderhoud

Met een ‘voorziening groot onderhoud’  kan een corporatie haar fiscale last beter plannen. De corporatie reserveert vast geld voor toekomstige kosten voor onderhoud aan woningen. Die kan ze dan in het jaar waarin ze de reservering doet al aftrekken van de fiscale winst. Dan wordt de vennootschapsbelasting (Vpb) beter verdeeld over de jaren tussen de momenten van onderhoud. Daarmee wordt de Vpb-last lager.

Geen algemene regeling

Sinds 2016 kan dat volgens de Belastingdienst alleen als de onderhoudskosten in een jaar boven het gemiddelde uitkomen (piekvereiste). Aedes is het daar nooit mee eens geweest en heeft aangedrongen op een voor alle corporaties geldende regeling, zodat niet iedere corporatie zelf een procedure hoeft te beginnen. De Belastingdienst heeft altijd het standpunt gehad dat een centrale procedure niet wenselijk is, omdat situaties per corporatie te veel verschillen.

Overeenkomsten voor individuele corporaties

De situatie is nu dat inspecteurs van de Belastingdienst individuele corporaties benaderen om (in afwachting van een uitspraak in een procedure) een vaststellingsovereenkomst (VSO) te sluiten over door hen gevormde voorziening groot onderhoud. Een VSO geeft duidelijkheid hoe de Belastingdienst omgaat met de belastingregels in dit specifieke geval, zodat onzekerheid en geschillen voorkomen worden. De individuele inspecteur bepaalt of een corporatie zo’n VSO krijgt aangeboden. Volgens het Vastgoed Kenniscentrum van de Belastingdienst gaat het in deze gevallen om een standaard-VSO. De Belastingdienst heeft de criteria om in aanmerking te komen voor de VSO echter niet bekendgemaakt.

Aedes: geef duidelijkheid en behandel corporaties gelijk

Aedes is positief dat de Belastingdienst nu aan sommige corporaties een standaard-VSO aanbiedt. Daaruit blijkt dat de gevormde voorzieningen wel degelijk voldoende vergelijkbaar zijn. Het is echter onwenselijk dat dit selectief en niet transparant gebeurt, het risico ontstaat dat gelijke gevallen ongelijk behandeld worden.

Aedes pleit omwille van de rechtsgelijkheid voor een voor alle corporaties toegankelijke overeenkomst. Voor iedere corporatie zijn dan de fiscale gevolgen duidelijk. De impact hiervan kan namelijk groot zijn. Een corporatie kan dan bijvoorbeeld bewust besluiten om een deel van de voorziening al dan niet te handhaven. Of besluiten om de voorziening definitief te vormen of juist helemaal vrij te laten vallen.

Overigens: als corporaties uiteindelijk geen voorziening mogen vormen, kan dat eenmalig een groot Vpb-voordeel hebben vanwege de ATAD-regeling. Dan valt namelijk de voorziening vrij waardoor de toegestane renteaftrek fors hoger wordt.