Belastingen dwarsbomen nieuwbouw en verduurzaming corporaties

Nieuws Nieuws · 11 september 2019

Woningcorporaties betalen veel meer belasting dan het kabinet bij de invoering van de nieuwe belasting ATAD voorspelde. Niet alleen de verhuurderheffing maar ook hogere vennootschapsbelasting en ATAD zorgen ervoor dat corporaties minder woningen kunnen bouwen en verduurzamen. 

Uit onderzoek van Aedes blijkt dat corporaties door de nieuwe belasting honderden miljoenen euro extra gaan betalen. Terwijl het kabinet eerder toezegde de financiële gevolgen van ATAD te compenseren. 

De 100 miljoen euro die het kabinet op Prinsjesdag lijkt uit te trekken voor nieuwbouw valt in het niet bij de steeds hogere belastingen. Dat zegt Aedes-voorzitter Marnix Norder op 11 september 2019 in het Algemeen Dagblad

‘Netto gaan we er zwaar op achteruit. En dat is al een paar jaar achter elkaar gaande. In 2016 betaalden we als corporaties 1,5 miljard euro belasting, in 2020 betalen ze 2,5 miljard. Het kabinet zorgt dus eerst voor een gapende wond en komt dan met een pleistertje.’ Met alle gevolgen voor huurders en woningzoekenden van dien. ‘Mensen blijven langer in ongeïsoleerde huizen zitten. En we kunnen minder woningen bouwen.’

Grafiek van gevolgen uitgelekte plannen uit de Rijksbegroting 2020 uitgedrukt in de toenemende belastingdruk voor woningcorporaties

ATAD

ATAD (Anti Tax Avoidance Directive) is begin 2019 ingevoerd om belastingontduiking door multinationals tegen te gaan. Maar ook corporaties moeten deze belasting vreemd genoeg betalen. De rente over leningen die zij afsluiten om nieuwe huizen te bouwen, mag niet meer worden afgetrokken.